eISSN: 1897-4317
ISSN: 1895-5770
Gastroenterology Review/Przegląd Gastroenterologiczny
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
NOWOŚĆ
Portal dla gastroenterologów!
www.egastroenterologia.pl
SCImago Journal & Country Rank
IMPACT FACTOR
1.3
MEiN
40
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
JCI
0.64

Journal Citation Indicator
CiteScore 2022
10
 
Gastroenterology Review/Przegląd Gastroenterologiczny jest kwartalnikiem wydawanym w języku angielskim, w którym publikowane są prace oryginalne i poglądowe z zakresu gastroenterologii. W czasopiśmie publikowane są również materiały z działalności Klubu Trzustkowego oraz aktualności dotyczące środowiska gastroenterologów. Redakcja przyjmuje do druku także sprawozdania ze zjazdów naukowych, recenzje książek i listy do redakcji.

Czasopismo wydawane pod patronatem Polskiego Klubu Trzustkowego.

The articles in this journal are published open access (OA)

Liczba wydań: 4 zeszyty rocznie.

Wydanie papierowe czasopisma jest wersją pierwotną (referencyjną).

Nakład: 2500 egz.

Copyright: © 2017 Termedia Sp. z o. o. To jest czasopismo Open Access, wszystkie opublikowane artykuły są rozpowszechniane na warunkach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ ), dzięki czemu osoby trzecie, mogą kopiować i rozpowszechniać materiał na dowolnym nośniku lub w formacie oraz przekształcać i czerpać z materiału, pod warunkiem, że oryginalne dzieło jest prawidłowo cytowane i zachowuje warunki licencji.
REDAKCJA

Adres
Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii
Centralny Szpital Kliniczny MSW
ul. Wołoska 137
02-507 Warszawa
sekretariat: tel. +48 22 508 12 40
journals@termedia.pl

redaktor naczelna
prof. dr hab. n. med. Grażyna M. Rydzewska
Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, Warszawa, Polska

zastępcy redaktor naczelnej
prof. dr hab. n. med. Ewa Małecka-Panas
Oddział Kliniczny Gastroenterologii Ogólnej i Onkologicznej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1, Łódź, Polska
prof. Davor Stimac MD, PhD
University Hospital Centre Rijeka, Croatia
Antonio Picardi MD, PhD
Operative Unit of Clinical Medicine and Hepatology, University Campus Bio-Medico of Rome, Italy

sekretarz Redakcji
lek. Konrad Lewandowski
Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, Warszawa, Polska

redaktor statystyczny
Małgorzata Misztal

redaktorzy językowi
Richard Ashcroft
Timothy Alexander
Beata Pasturczak-Lewandowska

rada naukowa
Amir Avan, Mashhad University of Medical Sciences, Iran, VU medisch centrum School of Medical Sciences: Amsterdam, Holandia
Gabriele Capurso, II Facoltà di Medicina, Sapienza University of Rome, Rome, Italy
prof. dr hab. med. Krzysztof Celiński, Klinika Gastroenterologii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, Lublin, Polska
prof. dr hab. med. Elżbieta Czkwianianc, Klinika Gastroenterologii, Alergologii i Pediatrii, Instytut CZMP, Łódź, Polska
prof. dr hab. med. Andrzej Dąbrowski, Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytecki Szpital Kliniczny, Białystok, Polska
prof. dr hab. med. Artur Dembiński, Katedra Fizjologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska
prof. dr hab. med. Jan Długosz, Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytecki Szpital Kliniczny, Białystok, Polska
prof. dr hab. med. Marek Dobosz, Oddział Chirurgii Ogólnej, COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp.z o.o., Gdańsk, Polska
dr hab. med. Marek Durlik, Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, Warszawa, Polska
dr n. med. Łukasz Durko, Euromed, Łódź, Polska
dr hab. med. Piotr Eder, Pracownia Endoskopii, Szpital św. Wojciecha, Poznań, Polska
Sebastien Gaujoux, Service de chirurgie pancréatique et hépato-biliaire, PMAD, Hopital Beaujon, Paris Diderot University, France
prof. dr hab. med. Jerzy Gil, Klinika Gastroenterologii, Wojskowy Instytut Medyczny Centralny Szpital Kliniczny MON, Warszawa, Polska
prof. dr hab. med. Stanisław Głuszek, Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej, Wojewódzki Szpital Zespolony, Kielce, Polska
prof. dr hab. med. Marek Hartleb, Oddział Gastroenterologii i Hepatologii, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Katowice, Polska
Sven Petter Haugvik, Department of Hepato-Pancreato-Biliary Surgery, Oslo University Hospital, Oslo, Norway
prof. dr hab. med. Mirosław Jarosz, Klinika Chorób Metabolicznych i Gastroenterologii, Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa, Polska
prof. dr hab. med. Jolanta Jaworek, Instytut Fizjoterapii, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Kraków, Polska
dr hab. med. Grażyna Jurkowska, Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytecki Szpital Kliniczny, Białystok, Polska
prof. dr hab. med. Paweł Lampe, Oddział Chirurgii Przewodu Pokarmowego, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne sląskiego Uniwersytetu Medycznego, Katowice, Polska
dr hab. n. med. Michał Lipiński, Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, Warszawa, Polska
prof. dr hab. med. Wiktor Łaszewicz, Wydział Lekarski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, Polska
prof. dr hab. med. Tomasz Mach, Oddział Kliniczny Gastroenterologii i Hepatologii, Szpital Uniwersytecki, Kraków, Polska
Jozsef Janos Maleth, Department of Gastroenterology, Bajcsy-Zsilinszky Hospital, Budapest, Hungary
prof. dr hab. med. Ewa Małecka-Panas, Oddział Kliniczny Gastroenterologii Ogólnej i Onkologicznej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1, Łódź, Polska
prof. Jean Morisset, Département de médecine, Service de gastroentérologie, Universite de Sherbrooke, Canada
Marko Murruste, Transplantation Centre, Tartu University Hospital, Estonia
prof. dr hab. med. Anna Nasierowska-Guttmejer, Zakład Patomorfologii, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, Warszawa, Polska
prof. dr hab. med. Leszek Paradowski, Klinika Gastroenterologii i Hepatologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego, Wrocław, Polska
prof. Ljiljana Petronijevic, the Functional Diagnostics at University Clinical Center, University Clinical Center, Department of Gastroenterology, Belgrade, Serbia
Veit Phillip, Klinik und Poliklinik für Innere Medizin II, Technische Universität, München, Germany
prof. dr hab. med. Elżbieta Poniewierka, Klinika Gastroenterologii i Hepatologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego, Wrocław, Polska
Aldis Pukitis, Department of Internal Medicine, University of Latvia, Riga
Karl Quint, Founder of and Consultant at Quint Healthcare, Norymberga, Germany
prof. dr hab. med. Jarosław Reguła, Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej, Centrum Onkologii, Warszawa, Polska
Chaim Reich, https://nyulangone.org/doctors/1194723791/chaim-b-reich, New York, USA
prof. dr hab. med. Grażyna Rydzewska, Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, Warszawa, Polska
dr Fatih Saygili, Manisa Şehir Hastanesi şirketinde Gastroenteroloji Uzmanı, Manisa, Turkey
Alexander Schneider, Universitätsmedizin Mannheim, Germany
Kerstin Schuette, Medizinische Fakultät, Otto-von-Guericke-Universität, Magdeburg, Germany
prof. dr hab. med. Barbara Skrzydło-Radomańska, Uniwersytet Medyczny, Lublin, Polska
Richard Szmola, National Institute of Oncology, Budapest, Hungary
prof. Davor Štimac, University Hospital Centre, Rijeka, Croatia
prof. dr hab. med. Maciej Świątkowski, Katedra i Kliniki Gastroenterologii, Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych, Collegium Medicum, UMK, Bydgoszcz, Polska
prof. dr hab. med. Roman Tomecki, Przychodnia Polskiej Fundacji Gastroenterologii,Warszawa, Polska
prof. dr hab. med. Grzegorz Wallner, II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego, Uniwersytet Medyczny, Lublin, Polska
prof. dr hab. med. Urszula Wereszczyńska-Siemiątkowska, Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytecki Szpital Kliniczny, Białystok, Polska
prof. dr hab. med. Romuald Zabielski, Katedra Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, Polska

Recenzenci
Inga Adamska
Krystian Andrych
Piotr Andziak
Timucin Aydogan
Dorota Baczewska-Mazurkiewicz
Andrzej Baniukiewicz
Zbigniew Bartuzzi
Arkadiusz Bednarczuk
Mariola Bidzan
Krzysztof Bielecki
Hubert Bołdys
Tomasz Brzozowski
Krzysztof Celiński
Tomasz Chełchowski
Jan Chojnacki
Halina Cichoż-Lach
Wojciech Cichy
Meczysława Czerwionka-Szaflarska
Elżbieta Czkwianianc
Stanisław Czudek
Andrzej Dąbrowski
Wit Danilkiewicz
Jakob De Vries
Małgorzata Degowska
Andrzej Deptała
Marek Dobosz
Marek Durlik
Adam Dziki
Jan Władysław Długosz
Omer Engin
Krzysztof Filczak
Mariusz Frączek
Edward Franek
Mariusz Furmanek
Anita Gąsiorowska
Andrzej Gietka
Jerzy Gil
Marian Grzymisławski
Stanisław Głuszek
Martyna Głuszek-Osuch
Andrzej Habior
Marek Hartleb
Kamil Hozyasz
Iwona Ignyś
Franciszek Iwańczak
Barbara Iwanczak
Irena Jankowska
Krzysztof Jonderko
Grażyna Jurkowska
Aleksandra Kaczka
Maciej Kaczmarski
Barbara Kamińska
Magdalena Kaniewska
Waldemar Karnafel
Katarzyna Karłowicz
Sabahattin Kaymako
Jarosław Kierkuś
Maciej Kierzkiewicz
Maciej Kierzkiewicz
Adam Koprowski
Małgorzata Kołodziejczak
Maciej Krasnodębski
Ireneusz Krasnodębski
Agnieszka Krawczyńska
Paweł Lampe
Katarzyna Laskowska
Krzysztof Linke
Michał Lipiński
Wiktor Łaszewicz
Tomasz Mach
Tomasz Marek
Wojciech Marlicz
Andrzej Matyja
Ewa Małecka-Panas
Janusz Milewski
Andrzej Moniuszko
Tosson Morsy
Jacek Muszyński
Anna Nasierowska-Guttmejer
Andrzej Nowak
Janusz Olędzki
Jacek Pachlewski
Magdalena Pawlik
Yavuz Pehlivan
Jan Pertkiewicz
Jan Pietruski
Elżbieta Poniewierka
Grzegorz Powalski
Tomasz Brzozowski
Robert Słotwiński
Piotr Radwan
Joanna Raszeja-Wyszomirska
Jarosław Reguła
Mariusz Rosołowski
Maria Rybczyńska
Grażyna Rydzewska
Józef Ryżko
Ahmad Shamizadeh
Andrzej Siemiątkowski
Barbara Skrzydło-Radomańska
Jacek Śmigielski
Piotr Socha
Jerzy Socha
Teresa Starzyńska
Beata Stępien
Marek Stobiński
Janusz Strzelczyk
Park Sung Chul
Jerzy Supady
Maciej Świątkowski
Adam Sybilski
Anna Szaflarska-Popławska
Andrzej Szawłowski
Tadeusz Tacikowski
Renata Talar-Wojnarowska
Ewa Toporowska-Kowalska
Belkis Unsal
Irena Walecka
Jarosław Walkowiak
Grzegorz Wallner
Krystyna Wąsowska-Królikowska
Urszula Wereszczyńska-Siemiątkowska
Alicja Wiercińska-Drapało
Agata Witanowska
Marek Woynarowski
Mariusz Wyszkowski
Romuald Zabielski
Krzysztof Zeman
Ireneusz Ziobrowski
Krystian Żuk
WYDAWCA

Adres
TERMEDIA Wydawnictwo Medyczne
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
Polska
tel./faks +48 61 822 77 81
e-mail: termedia@termedia.pl

Biuro w Warszawie
tel./faks + 48 22 827 75 14
e-mail: biuro.warszawa@termedia.pl

Prezes Zarządu Wydawnictwa
Janusz Michalak

Sekretarz Redakcji
Marzena Demska
e-mail: m.demska@termedia.pl

Dział Marketingu i Reklamy
Renata Dolata
tel. +48 61 822 77 81 w. 508
kom. +48 500 259 984
r.dolata@termedia.pl

Dział Prenumeraty
Ewa Winkowska
phone/fax: +48 61 656 22 00
e-mail: prenumerata@termedia.pl
Czasopismo jest finansowane przez wydawnictwo medyczne Termedia
eISSN: 1897-4317
ISSN: 1895-5770
facebook linkedin twitter
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.