eISSN: 1897-4317
ISSN: 1895-5770
Gastroenterology Review/Przegląd Gastroenterologiczny
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla gastroenterologów!
www.egastroenterologia.pl
SCImago Journal & Country Rank
6/2011
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Choroby ziarniniakowe wątroby

Krzysztof Gutkowski, Marek Hartleb, Dorota Gutkowska

Przegląd Gastroenterologiczny 2011; 6 (6): 359–363
Obecność ziarniniaków w wątrobie stwierdza się w różnych stanach chorobowych. Ich wykrycie może stanowić ważną informację diagnostyczną sugerującą istnienie choroby ogólnoustrojowej. Mimo że ziarniniaki na wczesnych etapach rozwoju rzadko powodują uszkodzenie wątroby, szybka identyfikacja leżącej u ich podłoża choroby może mieć istotne znaczenie lecznicze i prognostyczne. Objawy kliniczne ziarniniaków wątroby zależą od rodzaju i aktywności choroby, w przebiegu której powstają. Do najczęstszych objawów należą: gorączka, nocna potliwość i redukcja masy ciała. U większości chorych wczesnymi nieprawidłowościami laboratoryjnymi są niewielkie wzrosty aktywności aminotransferaz i fosfatazy zasadowej w surowicy. Rozpoznanie opiera się na biopsji wątroby i wykonaniu badań specyficznych dla określonych jednostek chorobowych. Leczenie zależy od czynnika etiologicznego. W przypadku przyczyny infekcyjnej pacjenci dobrze reagują na leki przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, przeciwwirusowe lub przeciwpasożytnicze. Ziarniniaki powstające na podłożu chorób nowotworowych mogą ulec regresji po zastosowaniu chemioterapii. W leczeniu objawowego ziarniniakowego zapalenia wątroby stosuje się zazwyczaj glikokortykosteroidy.

Granulomas are detected in the liver in a variety of conditions and their presence may be an important sign of the ongoing systemic disease. Although granulomas rarely cause severe liver damage at early stages of development, early identification of the underlying systemic disease may have important therapeutic and prognostic implications. The clinical presentation of granulomatous liver diseases depends on the underlying cause and its severity. The most common symptoms are fever, night sweats and weight loss. In the majority of patients minor elevations of serum aminotransferases and alkaline phosphatase may be the initial abnormality. The diagnosis is based on liver biopsy and specific testing for the underlying disease. The type of therapy depends on the aetiological factor. Infectious diseases respond well to antibacterial, antifungal, antiviral or antiparasitic drugs. Granulomas coming into existence on the base of neoplastic diseases may regress after application of chemotherapy. Glucocorticosteroids are usually used to treat the symptomatic form of granulomatous hepatitis.
słowa kluczowe:

wątroba, ziarniniak, ziarniniakowe zapalenie wątroby

© 2017 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe