Termedia.pl
 
 
ISSN: 1505-8409
Przewodnik Lekarza/Guide for GPs
Current issue Archive About the journal Supplements Contact Instructions for authors
8/2002
vol. 5
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Badania porównawcze reaktogenności szczepionek grypowych oraz ocena ich skuteczności klinicznej

Hanna Jóźwiak
,
Jacek Wysocki
,
Joanna Stryczyńska-Kazubska
,
Lidia B. Brydak
,
Magdalena Machała

Przew Lek 2002, 5, 8, 78-82
Online publish date: 2003/08/20
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 


W ostatnich latach obserwuje się w Polsce rosnące zainteresowanie szczepieniami przeciwko grypie. W związku z obecnością na rynku kilku różnych szczepionek lekarze rodzinni spotykają się często z pytaniami o ich skuteczność i bezpieczeństwo. W poniższej pracy autorzy dokonali porównania częstości występowania objawów niepożądanych oraz skuteczności klinicznej dwóch szczepionek zawierających rozszczepiony wirion i jednej podjednostkowej.

Wstęp


Zakażenia spowodowane przez wirus grypy występują w każdym sezonie epidemicznym, dlatego też są lekceważone [1, 2].
Ponad 60 lat temu wydano pierwsze zezwolenie na zastosowanie szczepionek przeciw grypie u ludzi, powodowały one jednak liczne objawy uboczne [3]. Na podstawie literatury wiadomo, iż najczęściej używanymi szczepionkami są preparaty z rozszczepionym wirionem i podjednostkowe [4–6, 7]. W USA w sezonie epidemicznym 2001/2002 nie była rozprowadzana szczepionka inaktywowana z całym wirionem [5, 6].
Pomimo że obecnie wyprodukowane szczepionki przeciwko w grypie są bezpieczne, to zużycie ich nie jest zadowalające [7–10]. Powikłania po przebytej infekcji grypowej niejednokrotnie uwidaczniają się dopiero po pewnym czasie, jaki minął od przebytego zakażenia [1]. Nie do podważenia jest fakt, że medyczne i ekonomiczne skutki związane z coroczną aktywnością grypy są dobrze znane, naukowo udokumentowane i bardzo wysokie. W zależności od sezonu epidemicznego są to koszty liczone w milionach dolarów [1, 11].
Celem niniejszych badań była ocena występowania niepożądanych odczynów poszczepiennych u pacjentów szczepionych przeciwko grypie szczepionkami z rozszczepionym wirionem i podjednostkowymi oraz ocena ich skuteczności klinicznej.Pacjenci i metody

Pacjenci


Badaniami objęto pacjentów w wieku 18–79 lat. Średnia wieku pacjenta w grupach szczepionych wynosiła 51,8 lat, a w grupie kontrolnej nieszczepionej – 54,3. Badaną grupę stanowili: pensjonariusze domu pomocy społecznej, zakładu opiekuńczo-leczniczego oraz pracownicy Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem i ich rodziny z województwa wielkopolskiego. Pacjenci byli podzieleni na grupy z zachowaniem właściwej reprezentacji wszystkich grup wiekowych....


View full text...
Quick links
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe