eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla reumatologów!
www.ereumatologia.pl
SCImago Journal & Country Rank
 
2/2007
vol. 45
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Badania radiometryczne kręgosłupa i miednicy u chorych na dyskopatię lędźwiową z różnym czasem trwania bólu krzyża

Robert Gasik
,
Tadeusz Styczyński

Reumatologia 2007; 45, 2: 80–84
Data publikacji online: 2007/04/25
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Celem pracy była próba określenia związku wybranych parametrów budowy miednicy (wg zdjęć bocznych RTG wykonanych w pozycji stojącej) z wybranymi cechami przebiegu bólu krzyża. Szczególnie zainteresowano się pomiarami określającymi wzajemne relacje między kością krzyżową a stawami biodrowymi.
Wyniki pomiarów porównano w grupie pacjentów chorujących do 3 lat i ponad 4 lata. Do badania zakwalifikowano 152 osoby. Po wykonaniu analizy statystycznej stwierdzono, że kąt 3.
(pelvic morphology), określający pochylenie kości krzyżowej w stosunku do osi biegnącej przez główki stawów biodrowych, jest większy u pacjentów chorujących dłużej. Inne mierzone parametry, w tym lordoza lędźwiowa, pochylenie kości krzyżowej w stosunku do linii poziomej nie różniły się w badanych grupach. Biorąc pod uwagę osobniczo stałą wartość kąta 3., należy wnioskować, że chorzy z dużym kątem są bardziej predysponowani do przewlekłego bólu krzyża niż chorzy, u których kąt ten jest mniejszy.

The purpose of the study was an attempt to determine a connection between chosen parameters of the pelvic structure on x-ray pictures taken in a standing position from the side and chosen features of the course of back pain. We were particularly interested in measurements determining a mutual relationship between the sacral bone and hip joints. The measurement results were compared in a group of patients suffering up to 3 years and over 4 years. All patients evaluated for examination constituted a group of 152 people. After conducting statistical analysis it was found that the angle 3 (pelvic morphology) defining sacral bone inclination in relation to the axis running through the hip joint heads was bigger among patients suffering longer. Other measured parameters, including lumbar lordosis and sacral bone inclination in relation to the horizontal line, did not differ between the groups examined. Taking into consideration the fixed value of angle 3 individually, it is to be deduced that patients with a large angle are more subject to chronic back pain than patients with a smaller angle.
słowa kluczowe:

ból krzyża, kość krzyżowa, stawy biodrowe, biomechanika

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe