Termedia.pl
 
 
ISSN: 1505-8409
Przewodnik Lekarza/Guide for GPs
Current issue Archive About the journal Supplements Contact Instructions for authors
10/2001
vol. 4
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Białaczki - rozpoznawanie i leczenie

Andrzej Hellmann
,
Witold Prejzner

Przew Lek 2001, 4, 10, 14-21
Online publish date: 2003/10/28
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 


Białaczki są chorobami nowotworowymi szpiku, ujawniającymi się zmianami ilościowymi lub jakościowymi krwinek białych we krwi obwodowej. Białaczka została po raz pierwszy opisana jako jednostka chorobowa w 1845 r. przez Virchowa, który zaproponował tę właśnie nazwę. Późniejszy podział na ostre i przewlekłe białaczki miał wskazywać na ich przebieg kliniczny i rokowanie. Mikroskopowa identyfikacja rodzaju komórek krwi umożliwiła podział na postać szpikową i limfoblastyczną. Obecnie przyjętym podziałem nowotworów układu krwiotwórczego jest klasyfikacja Światowej Organizacji Zdrowia, która dzieli nowotwory tego układu wg linii komórkowych (z których wywodzą się komórki nowotworowe) i poszczególnych cech morfologicznych, genetycznych i immunofenotypu tych komórek.
Wstęp


W niniejszym artykule omówiono te choroby rozrostowe układu krwiotwórczego, które w nazwie zawierają termin białaczka, z podziałem na ostre i przewlekłe. Nazwą ostre białaczki określa się grupę chorób układu krwiotwórczego, w których dochodzi do proliferacji z jednoczesnym zahamowaniem dojrzewania krwinek białych na wczesnym etapie rozwoju danej linii układu krwiotwórczego, podczas gdy w przewlekłych białaczkach dochodzi do rozrostu nowotworowego prowadzącego do powstania nadmiernej liczby dojrzałych krwinek białych. Ostre białaczki stanowią ok. 50–60 proc. wszystkich zachorowań na białaczki. Pozostałe 25–30 proc. przypada na przewlekłe białaczki limfatyczne, a 15–20 proc. na przewlekłe białaczki szpikowe. U dzieci częstość zachorowań na ostre białaczki najwyższa jest w wieku 2–5 lat, przy czym najczęstszą postacią w tym wieku jest ostra białaczka limfoblastyczna (ponad 80 proc.). Częstość występowania ostrych białaczek u osób dorosłych wynosi 2,5/100 tys. mieszkańców i wzrasta wraz z wiekiem do 12/100 tys. mieszkańców u osób powyżej 65. roku życia. W przeciwieństwie do dzieci proporcje obu typów białaczek u osób dorosłych odwracają się i ostra białaczka szpikowa stanowi ponad 80 proc. przypadków ostrych białaczek.


Ostre białaczki


Ostre białaczki są złośliwymi nowotworami szpiku, wywodzącymi się z wczesnych stadiów rozwoju różnych linii układu krwiotwórczego. Charakteryzują się one nieprawidłową i nadmierną proliferacją komórek blastycznych w szpiku z zahamowaniem ich dojrzewania, co najczęściej doprowadza do wyparcia prawidłowych komórek...


View full text...
Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.