eISSN: 1897-4295
ISSN: 1734-9338
Advances in Interventional Cardiology/Postępy w Kardiologii Interwencyjnej
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
Editorial System
Submit your Manuscript
SCImago Journal & Country Rank
1/2008
vol. 4
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Case report
Percutaneous retrieval of foreign body inducing potentially fatal complex ventricular arrhythmias in a patient with acute myocardial infarction

Krzysztof Pawłowski
,
Waldemar Dorniak
,
Wojciech Trenkner
,
Włodzimierz Krasowski

Post Kardiol Interw 2008; 4, 1 (11): 46–48
Online publish date: 2008/04/10
View full text Get citation
 

Wstęp
Przezskórne usuwanie ciał obcych z układu krążenia jest powszechnie uznawaną metodą terapeutyczną. Pozwala ona na nieoperacyjną ewakuację zgubionych stentów wewnątrznaczyniowych, fragmentów złamanych cewników angiograficznych i wkłuć głębokich, fragmentów prowadników wieńcowych, zgubionych koili embolizacyjnych oraz filtrów z v. cava inferior. Pierwsze opisy tego typu zabiegów publikowane były przez Thomasa [1] oraz Dottera [2]. Obecnie możliwe jest zastosowanie różnych technik przezskórnych, począwszy od prostych, takich jak: owinięcie dwóch prowadników angioplastycznych wokół zgubionego stentu, dystalne rozprężenie balonu z trakcją w kierunku cewnika [3] czy wykorzystanie pętli wykonanej przez operatora z prowadnika wieńcowego [4], do bardziej zaawansowanych, takich jak: koszyczki naczyniowe (np. dotter helical loop, In-Time Retrieval Device) [5], pętle – pojedyncze typu nitinol gooseneck snare (Microvena) [6, 7] lub mnogie typu En Snare (Medtech, FL) [8] – oraz szczypce do usuwania ciał obcych (np. vascular retrieval forceps) [9, 10]. Ze względu na skuteczność i bezpieczeństwo najczęściej stosuje się pojedynczą pętlę wprowadzaną przez cewnik prowadzący [11, 12] (ryc. 1.). Obecność ciał obcych w układzie krążenia jest związana z wysokim ryzykiem poważnych powikłań, które sięga 71% [1]. Należą do nich zaburzenia rytmu serca, perforacje naczyń lub ścian serca, zakażenia oraz powikłania zakrzepowo-zatorowe. Śmiertelność chorych z powikłaniami jest bardzo wysoka i wynosi około 24–71% [2, 13, 14]. W niektórych opracowaniach skuteczność zabiegów przezskórnego usuwania ciał obcych przekracza 89% [12]. Poniżej przedstawiamy przypadek skutecznego usunięcia zgubionego prowadnika do wprowadzania wkłucia podobojczykowego poprzez zastosowanie koszyczka Dottera.
Opis przypadku
Mężczyzna 71-letni, obciążony nadciśnieniem tętniczym i rakiem płaskonabłonkowym skóry twarzy w wywiadach, został skierowany do naszego ośrodka w celu leczenia interwencyjnego z powodu nawracających incydentów nagłego zatrzymania krążenia w mechanizmie złożonych złośliwych arytmii komorowych. Chory trafił do szpitala macierzystego 8 dni wcześniej z powodu długotrwałych bólów w klatce piersiowej, osłabienia, omdleń i dezorientacji. Przy przyjęciu stwierdzono hipotonię 80/50 mm Hg oraz bradykardię 20–30/minutę. W EKG obserwowano cechy zawału ściany dolnej z wytworzonym załamkiem Q oraz dystalny blok przedsionkowo-komorowy III°. W...


View full text...
keywords:

foreign body, percutaneous retrieval, intravascular

Quick links
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.