en ENGLISH
eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
NOWOŚĆ
Portal dla reumatologów!
www.ereumatologia.pl
SCImago Journal & Country Rank


MNiSW
70
CiteScore 2023
2.5
 

NOWA STRONA CZASOPISMA!

Rheumatology/Reumatologia

nowy numer czasopisma jest dostępy tutaj: reu.termedia.plCzasopismo zintegrowane z


Reumatologia (Warsaw, Poland)
Special Issue
Call for SubmissionsGuest Editor Piotr Dudek and Editor-in-Chief Maria Maślińska invite all interested authors to submit their great manuscripts to the Special Issue titled

"Endocrine Comorbidities in Rheumatic and Musculoskeletal Diseases"


Relevant narrative and systematic reviews, case-based reviews, scientific hypotheses, surveys, and observational studies are welcome. Adherence to the Journal instructions and reporting standards is mandatory.
Reumatologia is a platinum open-access journal indexed by DOAJ, Scopus, Embase and archived by PubMed Central. This journal is integrated with Publons (now a part of Web of Science, Clarivate) and promoted on its official Twitter and Facebook channels.

Submission deadline - 28 February 2023
To submit a manuscript click
Submit Msnuscript - Special Issue


Organ Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji oraz Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego


6/2007
vol. 45
 
 

 

Od redakcji

Jacek Pazdur
Reumatologia 2007;45, 6: 313-313
Data publikacji online: 2007-12-20

Artykuł oryginalny
Zaburzenia immunologiczne w grupie chorych zakażonych HCV z artralgią

Joanna Jabłońska, Jakub Ząbek
Reumatologia 2007; 45, 6: 315–320
Data publikacji online: 2007-12-20

Artykuł oryginalny
Białka ostrej fazy w chorobach reumatycznych – czy tylko markery?

Anna Olewicz-Gawlik, Paweł Hrycaj
Reumatologia 2007; 45, 6: 321–324
Data publikacji online: 2007-12-20

Artykuł oryginalny
Dynamika poziomów przeciwciał anty-CCP oraz COMP u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów leczonych leflunomidem

Jakub Ząbek, Maria Rell-Bakalarska, Lidia Rutkowska-Sak, Janusz Jaworski, Bożena Wojciechowska
Reumatologia 2007; 45, 6: 325–330
Data publikacji online: 2007-12-20

Artykuł oryginalny
Wpływ stresu operacyjnego na wybrane parametry immunologiczne i biochemiczne u pacjentów

Barbara Lisowska, Jakub Ząbek, Ewa Kontny, Paweł Małdyk, Maria Rell-Bakalarska, Ewa Baranowska
Reumatologia 2007; 45, 6: 331–337
Data publikacji online: 2007-12-20

Artykuł oryginalny
Wpływ chorób współistniejących na rozwój niepełnosprawności w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów

Robert Rupiński, Zbigniew Lewandowski, Agnieszka Zielińska, Anna Filipowicz-Sosnowska
Reumatologia 2007; 45, 6: 338–345
Data publikacji online: 2007-12-20

Artykuł oryginalny
Jakość życia chorych na reumatoidalne zapalenie stawów – badania własne i przegląd literatury

Anna Olewicz-Gawlik, Paweł Hrycaj
Reumatologia 2007; 45, 6: 346–349
Data publikacji online: 2007-12-20

Artykuł oryginalny
Występowanie objawów zespołów przeciążeniowych kończyn górnych u pracowników różnych grup zawodowych

Joanna Bugajska, Maria Konarska, Tomasz Tokarski, Anna Jędryka-Góral
Reumatologia 2007; 45, 6: 355–361
Data publikacji online: 2007-12-20

Artykuł przeglądowy
Nowe testy serologiczne w diagnostyce reumatologicznej

Paweł Hrycaj
Reumatologia 2007; 45, 6: 369–373
Data publikacji online: 2007-12-20

Artykuł przeglądowy
Osteoporoza śródzapalna i poglikokortykosteroidowa – hierarchia leków

Piotr Leszczyński, Paweł Hrycaj, Stefan Mackiewicz
Reumatologia 2007; 45, 6: 374–381
Data publikacji online: 2007-12-20

Artykuł przeglądowy
Od apoptozy do autoimmunizacji – nowe spojrzenie na patogenezę tocznia rumieniowatego układowego

Dorota Cieślak, Paweł Hrycaj
Reumatologia 2007; 45, 6: 382–385
Data publikacji online: 2007-12-20

Artykuł przeglądowy
Choroby reumatyczne w przebiegu zakażenia HIV

Mariusz Puszczewicz
Reumatologia 2007; 45, 6: 386–390
Data publikacji online: 2007-12-20

Artykuł przeglądowy
Krioglobulinemia w chorobach reumatycznych

Maria Majdan
Reumatologia 2007; 45, 6: 391–396
Data publikacji online: 2007-12-20

Artykuł przeglądowy
Nadmierna ruchomość stawów a choroby reumatyczne

Irena Zimmermann-Górska
Reumatologia 2007; 45, 6: 397–403
Data publikacji online: 2007-12-20

Artykuł przeglądowy
Znaczenie kliniczne zaburzeń propriocepcji dla narządu ruchu

Tadeusz Styczyński, Robert Gasik, Bohdan Pyskło
Reumatologia 2007; 45, 6: 404–406
Data publikacji online: 2007-12-20

Artykuł przeglądowy
Podskórne iniekcje metotreksatu w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów

Jerzy Świerkot
Reumatologia 2007; 45, 6: 407–414
Data publikacji online: 2007-12-20

Opis przypadku
Wieloletnia obserwacja chorego z zespołem nerczycowym powikłanym zespołem antyfosfolipidowym

Anna Bednarek-skublewska, Maria Targońska-Stępniak, Andrzej Książek, Maria Majdan
Reumatologia 2007; 45, 6: 418–420
Data publikacji online: 2007-12-20

Opis przypadku
Zwapnienia tkanek u chorego na toczeń rumieniowaty układowy – opis przypadku

Marek Wódecki, Iwona Brzosko, Marek Brzosko
Reumatologia 2007; 45, 6: 421–424
Data publikacji online: 2007-12-20

Opis przypadku
Objawy patologii przełyku w przebiegu zespołu Churga i Strauss – opis przypadku

Valentyna Chopyak, Khrystyna Lishchuk-Yakymovych, Halyna Potomkina, Mariya Synenka, Omelyan Synenky, Roman Pukalyak
Reumatologia 2007; 45, 6: 428–430
Data publikacji online: 2007-12-20

Opis przypadku
Choroba Behçeta – rzadko rozpoznawana choroba w Polsce

Agnieszka Dąbrowska-Zimoń, Danuta Bobrowska-Snarska, Marek Wódecki, Marek Brzosko
Reumatologia 2007; 45, 6: 431–435
Data publikacji online: 2007-12-20

Opis przypadku
Rakowiak trzustki z przerzutami do wątroby u młodej kobiety chorej na toczeń rumieniowaty układowy

Beata Trzcińska-Butkiewicz, Małgorzata Łukjanowicz, Marek Brzosko
Reumatologia 2007; 45, 6: 436–438
Data publikacji online: 2007-12-20

Sprawozdanie
8. Słowacko-Polska Konferencja Internistyczna

Reumatologia 2007; 45, 6: 440-441
Data publikacji online: 2007-12-20© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.