ISSN: 1505-8409
Przewodnik Lekarza/Guide for GPs
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
7/2005
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Limfadenopatia szyjna; toksoplazmoza w przebiegu ziarnicy złośliwej – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa

Krzysztof Gutkowski, Wojciech Lubas, Andrzej Bury, Dorota Gutkowska, Andrzej Pluta

Przew Lek 2005, 7: 81-87
W wielu przypadkach postawienie właściwego rozpoznania u chorego z limfadenopatią szyjną nie nastręcza szczególnych trudności. Wstępne rozpoznanie oparte na szczegółowym wywiadzie chorobowym i dokładnym badaniu podmiotowym może okazać się zgodne z rozpoznaniem ostatecznym. Jednak w praktyce klinicznej bywają przypadki, które z powodu współistnienia 2 lub większej liczby jednostek chorobowych wymagają szczególnie szerokiej i wnikliwej diagnostyki.
Mimo faktu, że przebieg kliniczny toksoplazmozy pełnoobjawowej u chorych immunokompetentnych jest w większości przypadków procesem samoograniczającym się, to jednak w literaturze są doniesienia opisujące bardzo poważne powikłania, takie jak zapalenia płuc z zespołem ostrej niewydolności oddechowej, mięśnia sercowego, osierdzia, mięśni szkieletowych, wątroby, a nawet mózgu.
Z tego powodu właściwe rozpoznanie i szybkie wdrożenie leczenia u chorych z rozrostem neoplazmatycznym i współistniejącą toksoplazmozą może w istotny sposób wpłynąć na przebieg całego procesu chemio- i/lub radioterapii, zniwelować możliwość ewentualnych ciężkich powikłań narządowych, jak również znamiennie poprawić rokowanie co do długości przeżycia chorego.
Przedstawiamy opis przypadku 16-letniej chorej z limfadenopatią szyjną w przebiegu rozpoznanej
I>de novo ziarnicy złośliwej, ze współistniejącym zakażeniem pierwotniakiem Toxoplasma gondi.

In most cases the process of reaching the diagnosis of the patient with cervical lyphadenopathy is not so difficult. Preliminary diagnosis based on detailed anamnesis and accurate physical examination may turn out, that is agreed with final diagnosis. Although there are in clinical practice cases of two or more coexisted diseases, which demand special diagnostic procedures. Despite of the fact, that clinical course of toxoplasmosis in immunocompetent host is in most cases a self-limited process, very severe complications like pneumonitis with acute respiratory distress syndrome, myocarditis, pericarditis, polymyositis, hepatitis, or encephalitis have been reported.
Therefore, proper diagnosis and fast treatment order in patients with coexisted neoplastic process and toxoplasmosis may exert significant influence on course of all chemo and/or radiotherapy process, reduce severe organ complications as well as significantly improve prognosis as to patients life.
We present a case report of 16 years old female patient with cervical lymphadenopathy in the course of de novo diagnosed Hodgkin’s disease with coexisted infection of protozoon Toxoplasma gondi.
słowa kluczowe:

toksoplazmoza, ziarnica złośliwa, limfadenopatia szyjna

© 2017 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe