ISSN: 1231-6407
Ginekologia Praktyczna
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Kontakt Zasady publikacji prac
4/2003
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Kwalifikacja chorych do laparoskopowego usuwania mięśniaków macicy

Alfred Reroń, Magdalena Trojnar-Podleśny

Gin Prakt 2003, 11, 4, 23-27
Celem pracy była analiza kryteriów kwalifikacji pacjentek do laparoskopowego usuwania mięśniaków macicy. Badaniem objęto 222 kobiety, operowane w Klinice Ginekologii i Położnictwa Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w okresie I 1992–XII 2000 r. W grupie pacjentek poddanych miomektomii laparoskopowej usuwano głównie mięśniaki podsurowicówkowe, o średnicy największego <50 mm, w grupie pacjentek poddanych miomektomii brzusznej – mięśniaki śródścienne, o średnicy największego >70 mm. Do miomektomii laparoskopowej powinny być kwalifikowane pacjentki, u których stwierdza się w wywiadzie powodowane przez mięśniaki zaburzenia reprodukcyjne (samoistne poronienia, niepłodność), w badaniu ginekologicznym – powiększenie macicy odpowiadającej rozmiarami co najwyżej macicy w 10. tyg. trwania ciąży, a w USG – mięśniaki podsurowicówkowe, w ilości od 1 do 3, o średnicy największego <50 mm. Przestrzeganie powyższych kryteriów kwalifikacji zwiększa bezpieczeństwo i skuteczność miomektomii laparoskopowej.

The aim of the study was to analyze the criteria of qualifying patients to laparoscopic myomectomy. This was a retrospective study of 222 women who underwent myomectomy in the Clinic of Obstetrics and Gynaecology, Jagiellonian University Hospital, between January 1992 and December 2000. In the laparoscopic group, subserosal myomas, less than 50 mm in diameter were mainly removed, while in the open group – intramular myomas, larger than 70 mm in diameter. Patients with a history of infertility, preoperative uterine size at the most 10 gestational weeks equivalent in gynaecological examination, and 1 to 3, subserosal myomas, at the most 50 mm in diameter found in ultrasound examination should be qualified to laparoscopic myomectomy. If these criteria are kept, the laparoscopic myomectomy will be a safe and effective procedure.
słowa kluczowe:

mięśniaki macicy, miomektomia laparoskopowa

© 2017 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe