ISSN: 1505-8409
Przewodnik Lekarza/Guide for GPs
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
10/2001
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Nietrzymanie moczu u kobiet

Maciej Czaplicki

Przew Lek 2001, 4, 10, 80-82


Nietrzymaniem moczu określa się mimowolne gubienie (wyciekanie moczu z dolnych dróg moczowych), będące przyczyną trudności higienicznych prowadzących do problemów socjalnych. Zgodnie z definicją Międzynarodowego Towarzystwa Kontynencji (ICS) nietrzymanie moczu jest stanem, który zaburza funkcjonowanie chorego w społeczeństwie lub powoduje trudności w utrzymaniu higieny.
National Institute of Health
(USA) podaje, że nietrzymanie moczu jest nie tylko nieprawidłowością fizyczną i socjalną, lecz także bardzo kosztowną chorobą. Koszty leczenia, rehabilitacji i niemożności podjęcia pracy zawodowej przez chorych dotkniętych tym schorzeniem, wynoszą przeciętnie 10–12 mld dolarów rocznie. Niemieckie Towarzystwo Urologiczne oceniło w 1995 r., że koszty leczenia chorych cierpiących z powodu nietrzymania moczu w Niemczech przekraczają rocznie 2 mld marek.

Dokładna częstość występowania nietrzymania moczu jest nieznana. Różne opracowania podają, że występuje ono średnio u 8–20 proc. kobiet w wieku 40–60 lat, które z innych powodów zgłaszają się po poradę do lekarza ogólnego. Należy zaznaczyć, że jedynie 16–20 proc. kobiet z objawami nietrzymania moczu zgłasza się do lekarza z powodu tej dolegliwości.

Ustalono statystycznie znamienne różnice w częstości występowania nietrzymania moczu u kobiet, zależne od miejsca zamieszkania. Przed menopauzą nietrzymanie moczu znacznie częściej występuje u kobiet zamieszkałych w miastach, natomiast po menopauzie (po 50. roku życia) częściej występuje u kobiet mieszkających na wsi. Różnicę tę próbuje się wyjaśnić mniejszą masą urodzeniową dzieci urodzonych przez kobiety zamieszkujące miasta oraz większą sprawnością przepony moczowo- -płciowej u kobiet ze środowisk wiejskich w związku z wielofunkcyjnym charakterem ich pracy.
Urazy, na jakie narażone są narządy miednicy mniejszej podczas porodu, są uznawane za jedną z głównych przyczyn wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet. Liczba porodów ma mniejsze znaczenie niż ich przebieg.
Na częstość występowania wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet ma również wpływ charakter pracy zawodowej. Kobiety pracujące fizycznie, w zawodach wymagających podnoszenia ciężarów, narażone są częściej na wystąpienie tej choroby...


Pełna treść artykułu...
© 2017 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe