ISSN: 1505-8409
Przewodnik Lekarza/Guide for GPs
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
9/2002
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Guzy szyi

Magdalena Kordylewska

Przew Lek 2002, 5, 9, 97-101


Szyja w związku ze swoją budową anatomiczną stanowi szczególne miejsce w organizmie człowieka. Na niewielkiej stosunkowo przestrzeni, w bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowane są liczne struktury anatomiczne – elementy układu nerwowego, naczyniowego, chłonnego, pokarmowego i oddechowego.

Stwierdzenie obecności zgrubienia tkanek szyi, guza, zawsze jest objawem niepokojącym i przed wdrożeniem leczenia wymaga przeprowadzenia diagnostyki różnicowej.Pierwszym krokiem powinno być ustalenie na podstawie wywiadu czy obserwowana zmiana pojawiła się w ostatnim czasie, towarzyszy, np. ostremu stanowi zapalnemu (ostry charakter zmian), czy też występuje od dłuższego czasu (charakter przewlekły). Należy zwrócić uwagę na ewentualny kontakt z osobami chorującymi na zakażenia swoiste, choroby zakaźne, kontakt ze zwierzętami i podróże zagraniczne. Ważną wskazówką mogą być również objawy ogólnoustrojowe, np. wysoka temperatura, osłabienie, wyniszczenie. Ważny jest również wiek chorego. U dzieci i osób młodych najczęstszą przyczyną występujących zmian są stany zapalne.Wraz z wiekiem wzrasta prawdopodobieństwo wystąpienia nowotworu, którego pierwszym objawem klinicznym może być guz szyi.W każdym wieku ujawniać mogą się wady rozwojowe. W badaniu przedmiotowym bardzo ważne jest oglądanie oraz ocena palpacyjna. Ważną wskazówką jest lokalizacja zmiany, jej wielkości, stopień ruchomości względem tkanek i narządów otaczających, spoistość. Pełna ocena laryngologiczna ma na celu stwierdzenie ostrego stanu zapalnego (podłoże zapalne stwierdzanych zmian), lub obecności guza, w rejonie, z którego chłonka potencjalnie spływa do węzłów chłonnych szyi odpowiadających lokalizacji diagnozowanego guza (ryc.). W wątpliwych przypadkach konieczne jest wykonanie kompleksowych badań endoskopowych: laryngoskopii bezpośredniej, tracheobronchoskopii, epifaryngoskopii i ezofagoskopii. Ważne jest również badanie ogólne chorego z uwzględnieniem obwodowych węzłów chłonnych zlokalizowanych poza szyją.
Wielu informacji dostarczają wyniki badań laboratoryjnych, których wykonanie jest niezbędne. Z badań obrazowych wskazane jest wykonanie badania rentgenowskiego klatki piersiowej w celu wykluczenia obecności zmian...


Pełna treść artykułu...
© 2017 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe