eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Opłaty publikacyjne Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
IMPACT FACTOR
0.4
MNiSW
100
GOOGLE H5
8

POKAŻ ARTYKUŁY
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
JCI
0.10

Journal Citation Indicator
 
NOWE Wskazówki dla Autorów!
2/2018
vol. 34
 
 

 
Artykuł oryginalny

Ocena częstości występowania działań niepożądanych po zastosowaniu rekombinowanego TSH (rhTSH)

Agnieszka Suligowska, Aldona Kowalska, Małgorzata Nowalska
Medical Studies/Studia Medyczne 2018; 34 (2): 103–106
Data publikacji online: 2018-06-30
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2018.76868
Artykuł oryginalny

Badanie skutków zastosowania technik relaksacyjnych w zakresie zmniejszenia lęku u pacjentek poddanych planowemu cięciu cesarskiemu w Szpitalu imama Chomejniego w Ahwazie w Iranie w 2016 roku

Masoumeh Nazarinasab, Azim Motamedfar, Mahin Najafian, Hoorasa Tabibi
Medical Studies/Studia Medyczne 2018; 34 (2): 107 –111
Data publikacji online: 2018-06-30
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2018.76869
Artykuł oryginalny

Jakość życia dzieci i młodzieży z postacią czterokończynową mózgowego porażenia dziecięcego

Agata Michalska, Małgorzata Markowska, Zbigniew Śliwiński, Justyna A. Pogorzelska
Medical Studies/Studia Medyczne 2018; 34 (2): 112–119
Data publikacji online: 2018-06-30
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2018.76871
Artykuł oryginalny

Analiza składu ciała metodą bioimpedancji elektrycznej pacjentów leczonych lewodopą z powodu choroby Parkinsona

Jacek Wilczyński, Paweł J. Półrola
Medical Studies/Studia Medyczne 2018; 34 (2): 120–126
Data publikacji online: 2018-06-30
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2018.76872
Artykuł oryginalny

Czy stwardnienie rozsiane to jedynie problem neurologiczny? Ocena zaburzeń seksualnych u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym

Marcin Popek, Aneta Grabowska-Popek, Krystyna Mitosek-Szewczyk, Zbigniew Stelmasiak
Medical Studies/Studia Medyczne 2018; 34 (2): 127–132
Data publikacji online: 2018-06-30
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2018.76873
Artykuł oryginalny

Ocena izokinetyczna mięśni prostowników i zginaczy stawu kolanowego u pacjentów po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego leczonych metodą LARS – doniesienie wstępne

Jędrzej Płocki, Ireneusz Kotela, Dominik Pikuła, Agnieszka Bejer, Mirosław Probachta, Andrzej Kotela
Medical Studies/Studia Medyczne 2018; 34 (2): 133–140
Data publikacji online: 2018-06-30
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2018.76874
Artykuł oryginalny

Determinanty długoterminowej domowej opieki pielęgniarskiej wśród osób po 65. roku życia zamieszkałych w środowisku wiejskim

Małgorzata Dziechciaż, Izabela M. Wróblewska, Jarosław Chmielewski, Edyta Guty, Luiza Balicka-Adamik, Rafał Filip, Monika Szpringer
Medical Studies/Studia Medyczne 2018; 34 (2): 141–146
Data publikacji online: 2018-06-30
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2018.76875
Artykuł oryginalny

Stan zdrowia pielęgniarek w zakresie dolegliwości o charakterze depresyjnym

Barbara Kubik, Beata Jurkiewicz, Małgorzata Kołpa, Krystyna Stępień
Medical Studies/Studia Medyczne 2018; 34 (2): 147–152
Data publikacji online: 2018-06-30
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2018.76876
Artykuł przeglądowy

Interwencja żywieniowa podczas radioterapii nowotworów głowy i szyi

Małgorzata Solecka, Stanisław Głuszek
Medical Studies/Studia Medyczne 2018; 34 (2): 153–159
Data publikacji online: 2018-06-30
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2018.76877
Artykuł przeglądowy

Rola waspiny, chemeryny i omentyny w determinowaniu zespołu metabolicznego

Edyta Suliga, Monika Wawszczak, Stanislaw Gluszek
Medical Studies/Studia Medyczne 2018; 34 (2): 160–177
Data publikacji online: 2018-06-30
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2018.76878
Artykuł przeglądowy

Determinacja genetyczna w raku trzustki

Stanisław Głuszek, Dorota Kozieł
Medical Studies/Studia Medyczne 2018; 34 (2): 178–182
Data publikacji online: 2018-06-30
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2018.76879
List do Redakcji

Współistnienie chłoniaka nieziarniczego z astmą – przypadek czy predyspozycja?

Małgorzata A. Czarny-Działak, Damian Strzemecki, Wiesław Kryczka, Martyna Głuszek-Osuch, Anna Słuszniak, Tomasz Kryczka
Medical Studies/Studia Medyczne 2018; 34 (2): 183–187
Data publikacji online: 2018-06-30
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2018.76880
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.