eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
IMPACT FACTOR
0.4
MEiN
140
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
JCI
0.11

Journal Citation Indicator
 
NOWE Wskazówki dla Autorów!
4/2021
vol. 37
 
 

 
Artykuł oryginalny

Satysfakcja rodziców z profesjonalizmu opieki pielęgniarskiej na oddziałach chirurgii dziecięcej – doniesienia wstępne

Agnieszka Kruszecka-Krówka, Grażyna Cepuch, Krystyna Twarduś, Magdalena Wójtowicz, Agnieszka Gniadek
Medical Studies/Studia Medyczne 2021: 37 (4): 269–278
Data publikacji online: 2021-12-31
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2021.112381
Artykuł oryginalny

Zastosowanie rezonansu magnetycznego z hepatotropowym środkiem kontrastowym (Gd-EOB-DTPA – kwas gadoksetowy) w ocenie funkcji wątroby u pacjentów z marskością – korelacja ze skalą Childa-Pugha

Łukasz Wypchło, Jakub Jaskólski, Dorota Zarębska-Michaluk, Ewa Stochmal, Piotr Stępień, Andrzej Cieszanowski
Medical Studies/Studia Medyczne 2021; 37 (4): 279–287
Data publikacji online: 2021-12-31
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2021.112382
Artykuł oryginalny

Realizacja struktur intonacyjnych w próbie czytania i mowie spontanicznej u osób starszych

Renata Cuprych, Ewa Boksa 
Medical Studies/Studia Medyczne 2021; 37 (4): 288–294
Data publikacji online: 2021-12-31
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2021.112383
Artykuł oryginalny

Nowotwór trzustki w Polsce – analiza zapadalności, umieralności oraz utraconych lat życia w czasie 22 lat

Katarzyna Orlewska, Dorota Kozieł
Medical Studies/Studia Medyczne 2021; 37 (4): 300–305
Data publikacji online: 2021-12-31
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2021.112385
Artykuł oryginalny

Ocena potrzeb chorych na reumatoidalne zapalenie stawów – Skala potrzeb chorych cierpiących na choroby reumatyczne (NPR)

Kinga Żmijewska, Magdalena Staszkiewicz, Małgorzata Paplaczyk, Anna Nowak, Artur Gądek
Medical Studies/Studia Medyczne 2021; 37 (4): 306–313
Data publikacji online: 2021-12-31
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2021.112451
Artykuł przeglądowy

Klasyfikacja zmian torbielowatych nerek według Bosniaka w tomografii komputerowej i rezonansie magnetycznym, wersja z 2019 roku – przegląd piśmiennictwa i porównanie z wersją z 2005 roku

Tomasz Dróżdż, Katarzyna Zielińska, Stanisław Głuszek, Dawid Dopierała, Marcin Kosowski, Rafał Szpak, Andrzej Cieszanowski
Medical Studies/Studia Medyczne 2021; 37 (4): 314–321
Data publikacji online: 2021-12-31
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2021.112386
Artykuł przeglądowy

Przegląd mechanizmów działania i biomarkerów immunoterapii alergenowej

Mateusz Wilk, Jakub Ptak, Bartosz Tomczyk, Adrianna Kruczkowska, Andrzej Kanturski, Krzysztof Gomułka
Medical Studies/Studia Medyczne 2021; 37 (4): 322–330
Data publikacji online: 2021-12-31
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2021.112388
Artykuł przeglądowy

Opieka nad samotną matką i jej dzieckiem z uwzględnieniem funkcjonowania domów samotnej matki

Renata Bajcarczyk, Renata Florek, Dorota Kozieł
Medical Studies/Studia Medyczne 2021; 37 (4): 331–337
Data publikacji online: 2021-12-31
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2021.112389
Artykuł przeglądowy

Teoretyczne i praktyczne aspekty oceny jakości życia w ujęciu zdrowia (HRQOL)

Monika Zaręba, Anita Zaręba, Andrzej Jopkiewicz, Agata M. Jopkiewicz
Medical Studies/Studia Medyczne 2021; 37 (4): 338–343
Data publikacji online: 2021-12-31
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2021.112390
Artykuł przeglądowy

Znaczenie białek ostrej fazy jako markerów nowotworowych

Paulina Zegarska, Urszula Markowska, Małgorzata Płoszaj
Medical Studies/Studia Medyczne 2021; 37 (4): 344–348
Data publikacji online: 2021-12-31
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2021.112391
Opis przypadku

Ropowica szyi u chorych z COVID-19

Arkadiusz Trybek, Piotr Lichota, Jacek Wilczynski, Rafał Zieliński
Medical Studies/Studia Medyczne 2021; 37 (4): 349–353
Data publikacji online: 2021-12-31
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2021.112392
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.