Termedia.pl
 
 
ISSN: 1505-8409
Przewodnik Lekarza/Guide for GPs
Current issue Archive About the journal Supplements Contact Instructions for authors
9/2000
vol. 3
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Czy lekarzom grozi bezrobocie?

Elżbieta Gawryś

Przew Lek 2000, 9, 4-7
Online publish date: 2004/03/02
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Jaki jest polski rynek pracy lekarzy? Czy młodzi ludzie po studiach medycznych z łatwością znajdą zajęcie w zawodzie, czy też nie? Czy w Polsce kształcimy zbyt wielu medyków i ilu tak naprawdę jest w kraju praktykujących lekarzy? To pytania bardzo ważne dla naszego środowiska medycznego. Kłopot polega na tym, że praktycznie nikt nie jest w stanie na nie odpowiedzieć, a w każdym razie nie można liczyć na precyzyjne informacje. Dlaczego? Gdyż od lat nie prowadzi się żadnych statystyk i dzisiaj nikt nie ma rzetelnej wiedzy na ten temat.
Pierwszą instytucją, do której zwróciłam się z pytaniem o bezrobocie wśród lekarzy, był Krajowy Urząd Pracy. Z udzielonej mi odpowiedzi wynikało, że w końcu 1999 r. w Polsce było zarejestrowanych kilkuset bezrobotnych absolwentów medycyny i stomatologii. Najwięcej, bo aż 408, bez pracy było lekarzy ogólnych, 154 lekarzy rodzinnych i 72 stomatologów dziecięcych. Jakkolwiek za każdą z tych liczb kryje się tragedia pojedynczego człowieka, który nie może znaleźć pracy w zawodzie, to jednak przy ogólnej liczbie lekarzy działających w Polsce, a jest ich podobno ok. 100–120 tys., tych kilkuset bezrobotnych naprawdę nie robi dużego wrażenia. Tak duża rozbieżność w szacunkach ilości czynnych zawodowo lekarzy wynika z faktu, że wielu z nich chowa dyplom do szuflady, przestaje praktykować i wykonuje zawody pokrewne. Lekarze zatrudniają się w urzędach, firmach farmaceutycznych jako przedstawiciele handlowi, zakładają własne przedsiębiorstwa.

Czy statystyki KUP oddają całą prawdę? Powątpiewa w to dr n. med. Andrzej Włodarczyk, szef warszawskiej Okręgowej Izby Lekarskiej. Dzisiaj żadna instytucja nie potrafi precyzyjne określić, jak wielu mamy lekarzy, ilu z nich pracuje w zawodzie, a ilu nie. Warszawska Izba próbuje zbierać takie informacje, ograniczając się do terenu, na którym działa. Obecnie w tej organizacji zarejestrowanych jest ok. 20 tys. lekarzy.
Aby oszacować liczbę lekarzy praktykujących na terenie całego kraju, dr Konstanty Radziwiłł, sekretarz Rady w Naczelnej Izbie Lekarskiej, powołuje się na dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Do niego występują lekarze, którzy chcą mieć uprawnienia do wypisywania zwolnień. Na tej podstawie dr Radziwiłł twierdzi, że mamy w kraju nieco ponad 100 tys. praktykujących lekarzy. Są to jednak dane niepełne, gdyż np. czynny zawodowo lekarz anestezjolog nie musi mieć takich uprawnień, mimo że mieści się w kategorii...


View full text...
Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.