ISSN: 1505-8409
Przewodnik Lekarza/Guide for GPs
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Kontakt Zasady publikacji prac
7/2009
vol. 12
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:

Czynniki ryzyka wystąpienia udarów niedokrwiennych mózgu

Maria Maliszewska

Przew Lek 2009; 7: 7-12
Data publikacji online: 2009/12/29
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Udar mózgu w dalszym ciągu stanowi duży problem medyczny i socjalno-ekonomiczny. Mając na uwadze wysokie koszty leczenia udarów, ważna jest znajomość czynników ryzyka ich wystąpienia. W pracy przedstawiono modyfikowalne i niemodyfikowalne czynniki ryzyka wystąpienia udaru niedokrwiennego mózgu. Niemodyfikowalne czynniki to te, wobec których nie można stosować profilaktyki lub leczenia. Do tej grupy należą: wiek, płeć, pochodzenie etniczne i uwarunkowania genetyczne. Znajomość modyfikowalnych czynników prowadzących do wystąpienia udaru mózgu jest szczególnie istotna z punktu widzenia profilaktyki. Ustalenie etiologii udaru i czynników ryzyka daje szansę wdrożenia skutecznego leczenia przyczynowego.

Stroke is still a large medical and socioeconomic problem. Marking such high expenses for a stroke treatment, the knowledge of stroke risk factors is very important. Mentioned below study illustrates this modifiable as also no modifiable ischemic risk factors for stroke. In view of no modifiable risk factors we can not exert prophylaxis or treatment. To this group belongs: age, gender, ethnicity, genetic determinants. The knowledge of modifiable risk factors from point of view of prophylaxis is especially constructive. The determination of etiology and risk factors for ischemic stroke provides a chance to initiate effective etiological treatment.
słowa kluczowe:

czynniki, udar niedokrwienny

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.