Termedia.pl
 
 
ISSN: 1505-8409
Przewodnik Lekarza/Guide for GPs
Current issue Archive About the journal Supplements Contact Instructions for authors
11/2002
vol. 5
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Depresja poporodowa - rozpoznawanie i leczenie

Ewa Bałkowiec-Iskra
,
Maciej Niewada

Przew Lek 2002, 5, 11/12, 104-110
Online publish date: 2003/08/28
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 Występowanie zaburzeń nastroju u kobiet w okresie poporodowym odnotowywane było już w czasach Hipokratesa. Jednak dopiero w 1994 r., po ukazaniu
się IV wydania Diagnostyki i statystyki zaburzeń psychicznych (DSM-IV) [44], depresja poporodowa zaliczona została do zaburzeń psychicznych. Zgodnie
z określonymi w DSM-IV kryteriami, o depresji poporodowej mówi się, jeżeli objawy, wymienione
w tab. 1., utrzymują się przez większość dnia, przez
2 tyg. i jeżeli wystąpią one w ciągu 4 tyg. po porodzie.
Szacuje się, że depresja poporodowa dotyczy 13 proc. kobiet, co czyni ją najczęstszym powikłaniem poporodowym [21].


Przyczyny choroby nie zostały jednoznacznie określone. Obecnie rozważane są 2 hipotezy tłumaczące pojawianie się depresji w okresie poporodowym. Zgodnie z pierwszą gwałtowny spadek stężenia hormonów płciowych, występujący po porodzie, powoduje wystąpienie objawów depresji u części kobiet [39]. Tezę tę potwierdziło badanie, w którym grupę kobiet uprzednio cierpiących na depresję poporodową poddano stymulacji hormonalnej estrogenowo-progesteronowej, analogicznej do występującej podczas ciąży i po porodzie. U ponad 60 proc. kobiet stwierdzono występowanie objawów depresji, podczas gdy u żadnej z kobiet z grupy kontrolnej (bez wywiadu w kierunku depresji) [36].
Druga hipoteza podkreśla znaczenie psychicznej więzi pomiędzy matką i dzieckiem, wzmacnianej przy karmieniu piersią. W badaniach na samicach gryzoni wykazano, że pozbawione oksytocyny samice wykazują słabsze zachowania macierzyńskie w porównaniu do grupy kontrolnej [31].
Pomimo niepodważalnej roli hormonów w rozwoju depresji poporodowej, ważną rolę odgrywają też inne czynniki, takie jak stresujące wydarzenia życiowe, epizody depresji w przeszłości, wywiad rodzinny w kierunku występowania zaburzeń nastroju [27]. Nie wykazano natomiast związku pomiędzy wystąpieniem depresji poporodowej a wykształceniem matki, płcią dziecka, typem porodu i zaplanowaniem ciąży [27].

Jednym z najpewniejszych sposobów oceny stanu psychicznego młodej matki jest poddanie jej składającemu się z 10 pytań testowi Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) [7]. Wynik na poziomie 9–10 punktów powinien być traktowany jako potwierdzenie rozpoznania depresji poporodowej. Wynik 10...


View full text...
Quick links
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe