Termedia.pl
 
 
ISSN: 1505-8409
Przewodnik Lekarza/Guide for GPs
Current issue Archive About the journal Supplements Contact Instructions for authors
6/2002
vol. 5
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Dr med. Wanda Wojnarowska-Kulesza

Przew Lek, 2002, 5, 6, 103
Online publish date: 2003/08/12
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 


Urodziła się 17 stycznia 1933 r. w Warszawie. Warszawską Akademię Medyczną ukończyła w roku 1956. W latach 1957–1960 była stypendystką Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej i wyjechała do Holandii, a po powrocie podjęła pracę jako asystent w Studium Doskonalenia Lekarzy w Warszawie.

Zainteresowania dr W. Wojnarowskiej od początku skierowane były w stronę audiologii, a szczególnie aparatowania osób mających problemy ze słuchem.

W roku 1961 obroniła pracę doktorską, a w 1966 r. uzyskała specjalizację IIo w dziedzinie laryngologii.

W roku 1960 została lekarzem prowadzącym w Przychodni Szpitalnej w Szpitalu Bielańskim w Warszawie, a niedługo potem, w roku 1961 została samodzielnym lekarzem w Poradni Audiologicznej w tymże szpitalu. Okres ten miał ogromny wpływ na późniejszą pracę dr Wojnarowskiej, która wyniosła z niego pierwsze, wielokrotnie pionierskie doświadczenia, zdobywane pod czujnym okiem pani profesor Teofili Bystrzanowskiej – jednej z pionierek polskiej audiologii i Jej nauczycielki. Były to dla dr Wojnarowskiej lata bardzo trudnej, ale jakże cennej pracy, podczas których bezgranicznie zaangażowała się w działania na rzecz pacjentów mających problemy ze słuchem. Wykładała również na kursach szkoleniowych dla lekarzy w zakresie audiologii, przez ponad 10 lat prowadziła indywidualne szkolenia laborantów audiologicznych.

W następnych latach, aż do 1974 roku pracowała jako starszy asystent, a potem adiunkt w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego.

W roku 1975 dr Wanda Wojnarowska została powołana przez dyrektora Stołecznej Poradni Rehabilitacyjnej w skład komisji przyznającej aparaty słuchowe pacjentom z terenu Warszawy.
W początkach lat 80. rozpoczęła pierwsze w Polsce przesiewowe badania słuchu wśród dzieci i młodzieży szkolnej, które po odpowiednim przeszkoleniu wykonywali przyszli studenci Akademii Medycznej. Była to jak na tamte czasy rzecz niespotykana, a kontynuacja tych badań nastąpiła dopiero pod koniec lat 90.

W 1993 r. rozpoczęła współpracę, a następnie została pracownikiem Ośrodka Diagnostyczno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Osób Niesłyszących i Niedosłyszących Cochlear Center w Warszawie. W roku 1995 została kierownikiem Pracowni Aparatów Słuchowych i Wkładek Usznych w tymże ośrodku....


View full text...
Quick links
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe