eISSN: 2299-0038
ISSN: 1643-8876
Menopause Review/Przegląd Menopauzalny
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Special Issues Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures

SCImago Journal & Country Rank
 
4/2006
vol. 5
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Editorial

Tomasz Pertyński

Prz Menopauz 2006; 4: 197
Online publish date: 2006/09/21
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 

Szanowni Czytelnicy, Drogie Koleżanki i Koledzy,
numer Przeglądu Menopauzalnego, który trzymacie Państwo w ręce ukazuje się w chwili, kiedy odbywa się XXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w Poznaniu, kończący 3-letnią kadencję Prezesa Zarządu Głównego prof. Marka Spaczyńskiego i jego Współpracowników. Przez minione 3 lata Przegląd Menopauzalny towarzyszył pracom Prezydium Zarządu naszego Towarzystwa, zamieszczając przygotowywane rekomendacje i listy Prezesa skierowane do Członków PTG. To były dobre lata dla Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Nastąpiło wyraźne ożywienie działalności, podniesienie rangi naszego Towarzystwa, wprowadzenie tak oczekiwanych i niezbędnych rekomendacji, programu edukacji podyplomowej – Akademii Kształcenia Podyplomowego. Działalność Prezesa i Członków Zarządu Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego zaowocowała przekazaniem polskim ginekologom wykonawstwa Programu profilaktyki raka szyjki macicy. Przegląd Menopauzalny – w imieniu czytelników i redakcji – składa podziękowania i gratulacje Prezesowi prof. Spaczyńskiemu i jego Współpracownikom za 3 lata sukcesów, zbliżających PTG do działalności czołowych europejskich towarzystw naukowych. Jesteśmy przekonani, że nowy Prezes prof. Jan Kotarski i jego Współpracownicy będą kontynuowali drogę rozwoju Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, tak aby stało się nie tylko czołowym towarzystwem naukowym, ale i przedstawicielstwem zawodowym polskiej społeczności ginekologicznej.
prof. dr hab. med. Tomasz Pertyński redaktor naczelny Przeglądu Menopauzalnego


View full text...
Quick links
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe