Termedia.pl
 
 
ISSN: 1505-8409
Przewodnik Lekarza/Guide for GPs
Current issue Archive About the journal Supplements Contact Instructions for authors
6/2002
vol. 5
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Eksperymentalne i praktyczne zastosowania Internetu w gastroenterologii

Jakub Woźniak
,
Paweł Rzymski
,
Tomasz Opala

Przew Lek, 2002, 5, 6, 96-99
Online publish date: 2003/08/12
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 


Gastroenterologia należy do dziedzin wyraźnie zaznaczonych w Internecie. Prowadzi się już m.in. badania drogą elektroniczną pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego przez 2 lata od czasu rozpoznania. Pilotażowy program miał początkowo charakter badań naukowych, trudno jednak nie dostrzec możliwości jego zastosowania w regularnej kontroli pacjentów [1, 5]. Dotyczy to szczególnie danych uzyskiwanych z ankiet elektronicznych. Można w ten sposób badać zadowolenie i skuteczność terapii u pacjentów z tą chorobą, co stanowi skuteczniejszą formę opieki [6, 8].Dziedzina ta ma również bardziej spektakularne osiągnięcia w zastosowaniu technik informatycznych i telekomunikacyjnych. Tworzone są już bazy obrazów wideo z endoskopii przewodu pokarmowego, które odpowiednio skompresowane udostępniane są w sieci [2]. Powstają również regionalne sieci wymiany obrazów przewodu pokarmowego, które mają za zadanie podnosić kwalifikacje lekarzy oraz umożliwiać telekonsultacje i telekonferencje [3]. Dodatkowo krąg wymiany informacji zacieśnia się poprzez częste korzystanie pacjentów klinik gastroenterologicznych z Internetu. Według badań O’Connor i wsp. oraz Panes i wsp. kształtuje się ono na poziomie ok. połowy pacjentów z chorobami przewodu pokarmowego [4, 7]. Jak przydatne jest to medium świadczy fakt, iż w Stanach Zjednoczonych, gdzie wykrywanych jest ok. 27 tys. nowotworów złośliwych trzustki, strona poświęcona temu zagadnieniu odwiedzana była do 1998 r. ok. 300 tys. razy rocznie. Jej lista dyskusyjna obejmowała ponad 5 tys. wiadomości rocznie. Jak podkreślają autorzy tych badań, pewna grupa pacjentów dotarła do szpitala właśnie poprzez sieć, przyczyniając się pośrednio do lepszych wyników finansowych tej instytucji [9].
Wspomniane przykłady z pewnością nie wyczerpują listy eksperymentalnych zastosowań. Najbardziej powszechne i praktyczne zastosowanie sieci w gastroenterologii dotyczy oczywiście edukacji. W rodzimych zasobach znajdziemy obszerne i praktyczne informacje na stronach Medycyny Praktycznej (http://mp.pl/gastroenterologia) oraz w serwisie Gastrologia (http: //www.gastrologia. pl) – ryc. 1. Na zagranicznych serwerach zgromadzono jeszcze więcej informacji. Można skorzystać ze znakomitych podręczników wirtualnych gastroenterologii. Siedemdziesięciostronicowy rozdział z...


View full text...
Quick links
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe