eISSN: 1897-4317
ISSN: 1895-5770
Gastroenterology Review/Przegląd Gastroenterologiczny
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla gastroenterologów!
www.egastroenterologia.pl
SCImago Journal & Country Rank
2/2012
vol. 7
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Elastografia sonoendoskopowa w diagnostyce chorób przewodu pokarmowego

Marzena Motkowska
,
Jacek Romatowski
,
Mariusz Januszko
,
Grażyna Piotrowska-Staworko
,
Wiktor Łaszewicz

Przegląd Gastroenterologiczny 2012; 7 (2): 63–69
Data publikacji online: 2012/05/22
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Badania obrazowe, takie jak ultrasonografia, tomografia komputerowa czy tomografia rezonansu magnetycznego, umożliwiają wykrycie zmian chorobowych niedostępnych badaniem palpacyjnym. Wymienione techniki nie umożliwiają jednak oceny właściwości mechanicznych badanych tkanek, takich jak twardość czy sztywność. Założenie, że powyższe cechy tkanki zmienionej chorobowo różnią się od tkanki prawidłowej oraz odkształca się ona inaczej pod wpływem fal ultra-dźwiękowych, jest podstawą elastografii ultrasonograficznej. Miniaturyzacja sprzętu oraz rozwój techniki ultrasonograficznej i endoskopowej umożliwiły zastosowanie w praktyce klinicznej połączenia obu tych metod. Dodatkowych informacji może dostarczać wykonywana w trakcie endoskopowego badania ultrasonograficznego elastografia. W niniejszej pracy przedstawiono przegląd piśmiennictwa dotyczącego doświadczeń z wykorzystaniem endoskopowej elastografii ultrasonograficznej w diagnostyce schorzeń przewodu pokarmowego. Opublikowane doniesienia dotyczą badania trzustki, węzłów chłonnych położonych w sąsiedztwie przewodu pokarmowego (głównie w śródpiersiu) oraz zmian w okolicy zwieracza odbytu. Badanie elastograficzne wykonywane konwencjonalnie przez powłoki brzuszne jest wykorzystywane także w diagnostyce włóknienia wątroby.

Imaging examination, such as ultrasonography, computed tomography and magnetic resonance tomography, enables one to detect pathological changes inaccessible by means of palpation. However, applying the aforementioned techniques, it is impossible to evaluate mechanical properties of examined tissues, i.e. its hardness and stiffness. Ultrasound elastography is based on the principle that the properties of a pathologically changed tissue differ from those of a normal tissue and that these tissues deform differently under the influence of ultrasonic waves. The miniaturization of equipment and the development of ultrasonographic and endoscopic techniques enabled these two methods to be combined in clinical practice. Additional information may be provided by means of elastography, conducted in the process of endoscopic ultrasound examination. In this paper we review the literature data on investigations that use endoscopic ultrasound elastography in the diagnosis of digestive tract diseases. There are notifications concerning the examination of the pancreas and lymph nodes, situated in the vicinity of the digestive tract (mainly in the mediastinum), as well as the changes in the area of the anal sphincter. Elastography examination conducted conventionally through the abdominal wall is also used in the diagnosis of liver fibrosis.
słowa kluczowe:

ultrasonografia endoskopowa, elastografia, trzustka, węzły chłonne

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe