eISSN: 2084-9893
ISSN: 0033-2526
Przegląd Dermatologiczny/Dermatology Review
Bieżący numer Archiwum Przegląd Dermatologiczny
1/2017
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł specjalny

Europejskie zalecenia dotyczące postępowania diagnostycznego i leczniczego w zakażeniach Chlamydia trachomatis 2015

E. Lanjouw
,
S. Ouburg
,
H.J. de Vries
,
A. Stary
,
K. Radcliffe
,
M. Unemo

Przegl Dermatol 2017, 104, e1–e17
Data publikacji online: 2017/06/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Zakażenia Chlamydia (C.) trachomatis, najczęściej przebiegające bezobjawowo, stanowią problem zdrowia publicznego na świecie. Europejskie zalecenia dotyczące zakażeń C. trachomatis 2015 dostarczają aktualnych rekomendacji na temat rozszerzonych wskazań do wykonania badań laboratoryjnych i leczenia zakażeń chlamydialnych. W diagnostyce tych zakażeń zaleca się wyłącznie walidowane metody molekularne – amplifikujące materiał genetyczny bakterii. Zalecenia doradzają, aby wykonywać (powtarzać) badania laboratoryjne w celu wykrycia zakażeń. Rekomenduje się zwiększenie liczby badań, aby zmniejszyć częstość występowania zapalenia narządów miednicy mniejszej i zapobiegać narażeniu na infekcje, oraz identyfikację, weryfikację i zgłaszanie wariantów C. trachomatis. W kontroli szerzenia się zakażeń C. trachomatis podstawową rolę odgrywa poprawa dostępności badań laboratoryjnych, wykonywania badań, diagnostyki, leczenia przeciwbakteryjnego i kontroli po terapii. Szczegółowe podstawy, dowody medyczne i dyskusje znajdują się w pracy poglądowej na temat niniejszych zaleceń europejskich dotyczących postępowania w zakażeniach Chlamydia trachomatis 2015 (Lanjouw E i in. Int J STD AIDS 2015).

Chlamydia trachomatis infections, which most frequently are asymptomatic, are major public health concerns globally. The 2015 European C. trachomatis guideline provides up-to-date guidance regarding broader indications for testing and treatment of C. trachomatis infections; clearer recommendation of using exclusively validated NAATs for diagnosis; advice on (repeated) C. trachomatis testing; recommendation of increased testing to reduce the incidence of pelvic inflammatory disease and prevent exposure to infection; and recommendations to identify, verify and report C. trachomatis variants. Improvement of access to testing, test performance, diagnostics, antimicrobial treatment and follow-up of C. trachomatis patients are crucial to control its spread. For detailed background, evidence base and discussions, see the background review for the present 2015 European guideline on the management of Chlamydia trachomatis infections (Lanjouw E, et al. Int J STD AIDS 2015).
słowa kluczowe:

Chlamydia trachomatis, Europa, diagnoza, leczenie, antybiotyk

facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe