Termedia.pl
 
 
ISSN: 1505-8409
Przewodnik Lekarza/Guide for GPs
Current issue Archive About the journal Supplements Contact Instructions for authors
2/2000
vol. 3
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Farmakoterapia nadciśnienia tętniczego

Kalina Kawecka-Jaszcz

Online publish date: 2003/12/18
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 Nadciśnienie tętnicze (hipertonia) jest przede wszystkim określonym zaburzeniem hemodynamicznym. U poszczególnych chorych prawie nigdy nie występuje ono jako pojedyncza, izolowana nieprawidłowość regulacyjna.W praktyce – dodatkowymi elementami, które zawsze bierzemy pod uwagę przy postępowaniu leczniczym są:

a) możliwość organicznych przyczyn nadciśnienia (wtórnego),
b) wartość ciśnienia (klasyfikowanego jako stopień choroby – tab. 1.),
c) współistnienie z hipertonią innych czynników zagrożenia chorobami układu sercowo-naczyniowego (tab. 2.),
d) następstwa nadciśnienia (powikłania narządowe – tab. 3.),
e) współistniejące schorzenia sercowo-naczyniowe (tab. 4.),
f) stany i sytuacje szczególne: okres dzieciństwa lub wiek podeszły, antykoncepcja hormonalna, ciąża, choroby bezpośrednio nie związane z nadciśnieniem tętniczym.

Pomijając niezbyt liczne przypadki nadciśnienia wtórnego (ok. 5 proc.), w których szczególnym zadaniem leczniczym jest usuwanie przyczyny choroby – u pozostałych osób terapia hipotensyjna dotyczy nadciśnienia pierwotnego (choroby nadciśnieniowej).Farmakoterapia przeciwnadciśnieniowa w aspekcie powyższych zależności, jest leczeniem regulacyjnym, na ogół bardzo przewlekłym, którego głównym celem jest ograniczenie zapadalności na schorzenia układu sercowo-naczyniowego. Uzyskać to można poprzez odpowiednie (najkorzystniej do < 140/90 mmHg), dobrze przez organizm tolerowane, obniżenie tętniczego ciśnienia krwi i przez wykorzystywanie innych sposobów, prowadzących do względnego zahamowania regresu zmian narządowych, wyrównywania nieprawidłowości metabolicznych i zaburzeń czynnościowych związanych z podwyższonym ciśnieniem krwi. Bardziej odległymi, chociaż zasadniczymi, założeniami terapii hipotensyjnej są: wydłużanie czasu życia, ochrona przed inwalidztwem, a nawet poprawa jakości życia leczonych.
Ogólne wytyczne farmakoterapii hipotensyjnej udzielają odpowiedzi na pytania: kiedy, gdzie i w jaki sposób powinniśmy prowadzić leczenie przeciwnadciśnieniowe. Natomiast wytyczne szczegółowe skupiają się na dawkowaniu i doborze leków stosownych do stanu danego pacjenta.


Kiedy należy prowadzić...


View full text...
Quick links
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe