facebook linkedin twitter
 
ISSN: 1505-8409
Przewodnik Lekarza/Guide for GPs
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Kontakt Zasady publikacji prac
1/2002
vol. 5
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Finansowanie szczepień w Polsce. Dostępność preparatów szczepionkowych w Polsce

Grażyna Dulny

Przew Lek, 2002, 5, 1/2, 29-34
Data publikacji online: 2003/07/28
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 


Szczepienia obowiązkowe


Zgodnie z ustawą o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz.U. Nr 126 poz. 1384, 2001) osoby przebywające na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 mies. są obowiązane poddać się obowiązkowym szczepieniom ochronnym.

Obowiązkiem lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, wybranego przez osobę ubezpieczoną, jest powiadomienie osoby ubezpieczonej o obowiązku poddania się szczepieniom ochronnym.

Szczepienia obowiązkowe są wykonywane zgodnie z aktualnie obowiązującym Programem szczepień ochronnych:

- w ramach kalendarza szczepień w grupach wieku przeciwko: wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, gruźlicy, błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis, odrze, różyczce,

- w grupie osób szczególie narażonych na zakażenie przeciwko: wściekliźnie, tężcowi, błonicy, gruźlicy, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B oraz w sytuacjach zagrożenia epidemicznego przeciwko durowi brzusznemu.

Koszty obowiązkowych szczepień ochronnych są finansowane na zasadach określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

Obowiązkowe szczepienia ochronne osób ubezpieczonych przeprowadzają świadczeniodawcy, z którymi kasy chorych zawarły umowy na te świadczenia.

Jeżeli osoba ubezpieczona dokona obowiązkowego szczepienia ochronnego u świadczeniodawcy, z którym kasa chorych nie podpisała umowy, wtedy osoba szczepiona ponosi zarówno koszty preparatu, jak i koszty szczepienia.

Koszty przeprowadzenia obowiązkowych szczepień ochronnych osób nieubezpieczonych finansowane są z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.

Szczepionki stosowane przy wykonywaniu szczepień obowiązkowych finansowane są przez Ministerstwo Zdrowia.
Dystrybucją szczepionek dla świadczeniodawców zajmują się powiatowe staje sanitarno-epidemiologiczne na terenie całego kraju.

Wykaz preparatów szczepionkowych, które przeznaczone są wyłącznie do realizacji szczepień obowiązkowych w ramach Programu szczepień ochronnych (preparaty te nie są dostępne w aptekach):

- BCG (gruźlica),

- DTPw – anatoksyna błonicza + anatoksyna tężcowa + krztusiec pełnokomórkowy,

-...


Pełna treść artykułu...
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe