eISSN: 2083-8441
ISSN: 2081-237X
Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Editorial board Journal's reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank

 
3/2018
vol. 24
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

From the Editors

Ewa Barg
,
Barbara Głowińska-Olszewska
,
Renata Wąsikowa

Online publish date: 2018/12/23
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Drodzy Czytelnicy,
Koleżanki i Koledzy,

oddajemy w Państwa ręce kolejny numer „Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism”. Obecność naszego czasopisma w wielu ważnych bazach powoduje, że nadsyłane są prace przez autorów spoza Polski. Bardzo nas to cieszy, mamy nadzieję, że utrzymamy międzynarodowy zasięg zainteresowań – zarówno czytelników, jak i autorów przyszłych prac.

Wpływ witaminy D na procesy w naszym organizmie jest przedmiotem wielu badań. Autorzy z Indii oceniali wpływ podawania witaminy D na resztkową funkcję komórek b u pacjentów z cukrzycą typu 1. Uzyskane wyniki są obiecujące – podawanie witaminy opóźnia zmniejszanie rezerw komórek b, ale – jak zaznaczają autorzy – wymaga to dalszych badań.

Autorzy z wielu ośrodków podsumowali opiekę nad pacjentami z zaburzeniami przemiany aminokwasów aromatycznych w Polsce, stwierdzając, że pacjenci do 18. roku życia mają zapewnioną opiekę specjalistyczną, natomiast problem dotyczy osób dorosłych. Zagadnienie nieświadomości hipoglikemii zostało opisane przez autorów z ośrodków: łódzkiego, śląskiego oraz gdańskiego. Autorzy stwierdzili, że jest ona bardzo częsta wśród dzieci poniżej 6. roku życia, indukując duże ryzyko występowania częstych i ciężkich hipoglikemii, co może prowadzić do strukturalnych zmian w mózgu, upośledzenia funkcji poznawczych i występowania zaburzeń zachowania w późniejszym życiu.

Zespół z Gdańska omówił problem cukrzycy posteroidowej związanej ze stosowaniem systemowym steroidów. Koledzy z ośrodka katowickiego przedstawili nowe technologie stosowane w leczeniu cukrzycy i ich wpływ na wyrównanie cukrzycy. Z kolei autorzy z Gdańska i Poznania opisali pacjentkę z zespołem Turnera leczoną hormonem wzrostu, u której ujawnił się rak brodawkowaty tarczycy.

W tym roku decyzją Zarządu Polskiego Towarzystwa Endokrynologów i Diabetologów Dziecięcych prace opublikowane w naszym czasopiśmie będą uczestniczyły w konkursie na najlepszą pracę. Regulamin konkursu zamieszczono w niniejszym numerze. Zapraszamy do zgłaszania prac.

Od tego numeru (3/2018) nasze czasopismo będzie wydawane przez nowego wydawcę – wydawnictwo Termedia. Mamy nadzieję, że będzie to sprzyjało nowym rozwiązaniom, innemu spojrzeniu, a tym samym dążeniu do dalszego rozwoju czasopisma. Naszym celem jest...


View full text...
Quick links
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe