eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla reumatologów!
www.ereumatologia.pl
SCImago Journal & Country Rank
 
4/2012
vol. 50
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Genetyczne podstawy alkaptonurii, prototypowego wrodzonego błędu metabolizmu wpływającego na tkankę łączną

Andrea Zatkova
,
Jan Radvanszky
,
Ludevit Kadasi

Reumatologia 2012; 50, 4: 307–315
Data publikacji online: 2012/09/07
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Alkaptonuria (AKU) charakteryzuje się typowym niebieskawoczarnym zabarwieniem tkanki łącznej (ochronozą), która zwykle pojawia się po ukończeniu 30. roku życia. Alkaptonuria jest pierwszym wrodzonym błędem metabolizmu, w przypadku którego zidentyfikowano recesywną drogę przenoszenia i który jest spowodowany przez mutacje w genie zlokalizowanym na ludzkim chromosomie 3q13.33, kodującym enzym 1,2-dioksygenazę homogentyzynianową (HGD). Na całym świecie zidentyfikowano ok. 650 pacjentów z AKU, a przeprowadzona dotychczas analiza mutacji u ok. 270 osób wykazała dość wysoką heterogenność, stwierdzone 117 mutacji sprawczych w AKU znalazło się także w nowej bazie mutacji HGD. W kilku grupach etnicznych zgłaszano zwiększoną częstość występowania AKU w porównaniu z niewielką częstością występowania tej choroby na świecie (1 : 250 000 – 1 : 1 000 000).

Alkaptonuria (AKU) is characterised by a typical bluish-black pigmentation in connective tissue (ochronosis) that usually occurs after the age of 30 years. AKU is the first inborn error of metabolism to be understood as a recessive trait. It is caused by mutations within the gene located on the human chromosome 3q13.33, co-ding for the enzyme homogentisate 1,2-dioxygenase (HGD). About 650 AKU patients have been reported worldwide, and mutation analysis performed so far in about 270 cases shows a rather high heterogeneity, since 117 AKU-causing mutations have been found, also summarized in a novel HGD mutation database. Several ethnicities have been reported in which an increased inciden-ce of AKU is observed, compared to its worldwide low prevalence (1 : 250 000 – 1 : 1 000 000).
słowa kluczowe:

alkaptonuria, mutacje HGD, baza mutacji HGD, 1,2-dioksygenaza homogentyzynianowa


facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe