eISSN: 1897-4309
ISSN: 1428-2526
Contemporary Oncology/Współczesna Onkologia
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Addendum Special Issues Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank
2/2010
vol. 14
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:
Commentary

II Kongres Współczesnej Onkologii - Nowotwory wyzwaniem XXI wieku Onkologia Spersonalizowana Poznań, 22-24 kwietnia 2010 r.
Abstracts

Współczesna Onkologia (2010) vol. 14; 2 (96-180)
Online publish date: 2010/04/30
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Sesja 2.

Nowe technologie w diagnostyce

i leczeniu nowotworów

[1]

MikroRNA jako cel i narzędzie w terapii nowotworówMicroRNA as target and tool for cancer therapy

[2]

Micro-RNA w diagnostyce i terapii raka niedrobnokomórkowego płuc[3]

Perspektywy TPMCC (TherapeuticPersonalized Multimodality Cancer Care) w leczeniu chorych na raka regionu

głowy i szyi

[4]

Genetyczne uwarunkowania wyboru

leczenia w chorobach rozrostowych układu krwiotwórczegoGenetic characteristics of haematological patients: role in diagnosis and prediction of response to treatment

[5]

Czy możliwa jest personalizacja

przeszczepienia szpiku?Is it possible to personalize bone marrow transplantation?

Sesja 3.Nowe narzędzia w diagnostyce i terapii nowotworów

[6] Zautomatyzowana diagnostyka zmian genetycznych[7] Lung cancer biobanking[8] Zahamowanie rozwoju nowotworu mózgu u ludzi za pomocą RNAInhibition of human brain tumour invasion with RNA[9] Perspektywy modulowanego i dynamicznego obrazowania PET/TK/NMR biologicznego stagingu wybranych nowotworów[10] Bilateral ND:YAG laser resection in the treatment of multiple lung metastasesSesja 5.Wprowadzenie do onkologii spersonalizowanej[11] Co powinniśmy znać, aby planować terapie celowane – fenotyp guza czy genotyp pacjenta? Sergiusz Nawrocki[12] Transkryptomiczne sygnatury predykcyjne w doborze chemioterapii neoadiuwantowej u chorych na raka piersiPredictive transcriptomic signatures in selection of neoadjuvant chemotherapy in breast cancer pateints[13] Cytochromy P450 jako czynniki wpływające na podatność oraz terapię...


View full text...
Quick links
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe