eISSN: 1897-4309
ISSN: 1428-2526
Contemporary Oncology/Współczesna Onkologia
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Addendum Special Issues Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank
10/2003
vol. 7
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Indeks autorów

Współcz Onkol (2003) vol. 7, 10 (813-814)
Online publish date: 2003/12/17
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 

Indeks autorówAndryskowski G. 789

Asendrych A. 32

Balcerska A. 333, 656

Banasiewicz T. 754

Baranowska A. 710

Baranowski P. 710

Barzał J. 795

Behrendt K. 742

Bień E. 333, 656

Bigda J. 460

Bodnar L. 412, 420, 497, 702

Boguradzki P. 39

Brzozowski K. 302

Ceglarek B 317

Chabielska E. 738

Charliński G. 39

Chlabicz M. 466, 738

Chmielarz A. 346

Chmielnik E. 346

Cybulski Z. 404

Darewicz B 401, 466, 738

Deptała A 32, 45

Dębniak B 214

Dobrogowski J. 528

Dobrzańska-Paprocka Z. 460

Domel T. 401, 466

Drozdowska A. 676

Dymnicka M. 364

Dyzmann-Sroka A. 148

Dziadziuszko R. 668

Dziewirski W. 580

Figurska M. 589

Fila A. 286

Gajęcka M. 248

Gałek L. 401

Gawędzki W. 260

Głuszewski W. 787

Golusiński P. 754

Gorczewski K. 62

Gorzel M. 401, 466

Goździewicz J. 107

Góraj E. 140

Górecka K.M. 260

Górnasiowa M. 795

Grabiec A. 404

Grobelny I. 777

Grochowalski M. 754

Grudziński J. 777

Grzela M. 134, 687

Grzybowska E. 742

Hilgier M. 528

Horbowska J. 220

Huras B 441

Hyży-Topolewska A. 116

Jakóbisiak M. 625

Jarmuż M. 254

Jassem J. 160, 166, 171, 185, 193, 198, 668

Jaśkiewicz J. 777

Jereczek-
Fossa BA. 176

Jeziorski A. 635

Jędrzejczak T. 580

Jędrzejczak W.W. 6, 24, 594

Josephs D. 54

Kaluba-Skotarczak A. 754

Kałmuk A. 441

Kamiński A. 54

Karpisiewicz M. 102

Kisiel E. 377

Kłosiński P. 107, 710

Komarnicki M. 692

Konopko M. 466

Korniluk J. 302, 497, 795

Kowalska B 107

Kozłowski W. 564

Kruk S. 710

Kruk-Zagajewska A. 264

Kryj M. 346

Krzakowski M. 604

Krzemieniecki K. 772

Krzemińska-Jaśkowiak E. 404
...


View full text...
Quick links
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe