eISSN: 1897-4309
ISSN: 1428-2526
Contemporary Oncology/Współczesna Onkologia
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Addendum Special Issues Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank
10/2008
vol. 12
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Index of articles 2008

Online publish date: 2009/02/18
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Współczesna Onkologia 2008; vol. 12; 1 (88)

1 Diagnostyka zlokalizowanej postaci

drobnokomórkowego raka płuca

The diagnosis of the limited stage small-cell lung cancer

Beata Sas-Korczyńska, Ewa Wójcik, Elżbieta

Łuczyńska, Jan Kulpa, Stanisław Korzeniowski6 Obraz kliniczny naciekającego zrazikowego raka

piersi

Clinical image of infiltrating lobular breast carcinoma

Piotr Skotnicki, Janusz Ryś, Jerzy Mituś, Jerzy Jakubowicz, Paweł Blecharz11 Niedotlenienie w raku szyjki macicy a odpowiedź na leczenie

Hypoxia in uternie cervical cancer: impact on the treatment

Janina Markowska, Radosław Mądry, Jacek Grabowski, Karolina Jaszczyńska-Nowinka, Monika Szarszewska16 Hepatotoksyczność w przebiegu chemioterapii przeciwnowotworowej

Hepatotoxicity during anti-cancer chemotherapy

Magdalena Piątkowska, Monika Pogorzała, Robert Dębski, Jan Styczyński20 Nawrót raka jądra – czy tylko VeIP?

Recurrence of testicular cancer – only VeIP?

Grzegorz Świątoniowski, Szymon Brużewicz25 Udział chirurga ogólnego w diagnostyce i leczeniu schorzeń nowotworowych na oddziałach chirurgicznych województwa podlaskiego

The role of the general surgeon in diagnosis and treatment of neoplasms diseases in the surgical ward of the Podlaskie region

Jadwiga Snarska, Zbigniew Puchalski, Włodziemierz Markiewicz, Mieczysław Wasielica, Jacek Dadan, Marek Dudziak, Zbysław Grajek, Jerzy Krymski, Janusz Kuźmiuk, Kazimierz Orłowski, Marek Róg, Norbert Sala, Adam Sobański, Wojciech Tołwiński, Henryk Usowicz30 Public relations jako narzędzie komunikacji między placówkami służby zdrowia a pacjentami

Public relations as a tool of communication between health care organizations and patients

Konrad Wroński, Jerzy Okraszewski, Roman Bocian35 Prawo chorego do poszanowania godności podczas pobytu w szpitalu

The patient’s right to be treated with respect during hospital stay

Konrad Wroński

38 Leczenie wyniszczenia...


View full text...
Quick links
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe