Termedia.pl
 
 
ISSN: 1505-8409
Przewodnik Lekarza/Guide for GPs
Current issue Archive About the journal Supplements Contact Instructions for authors
10/2004
vol. 7
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Infekcyjne zapalenie wsierdzia – aktualny stan wiedzy

Maciej Banach
,
Stanisław Ostrowski
,
Piotr Okoński

Online publish date: 2005/01/04
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Infekcyjne zapalenie wsierdzia należy do groźnych, często śmiertelnych chorób serca. Rozpoznanie tej choroby uważa się za jedno z najtrudniejszych w medycynie. Zapalenie wsierdzia może imitować bowiem inne schorzenia, jak nowotwory, choroby autoimmunologiczne, posocznicę oraz inne choroby serca. Często dopiero powikłania, takie jak udar mózgu, niewydolność krążenia czy zawał mięśnia sercowego, nasuwają podejrzenie zapalenia wsierdzia. Choroba prowadzi często do uszkodzenia zastawek i warstwy wyścielającej wnętrze serca, a nieleczona stanowi poważne zagrożenie życia. Wegetacje bakterii są najczęściej zlokalizowane na zastawce mitralnej bądź aortalnej. W wyniku dużej kruchości mają tendencje do odrywania się, prowadząc do powstania zatorów naczyń śledziony, nerek czy najgroźniejszych – mózgu. Niewydolność krążenia oraz powstające zatory są najczęstszymi przyczynami zgonu w następstwie infekcyjnego zapalenia wsierdzia. Wybór leczenia zapalenia wsierdzia zależy od etiologii, a czas terapii od postaci klinicznej i przebiegu choroby. W niepowikłanej postaci leczenie trwa zwykle 6 tyg., w tym 4 tyg. dożylnej antybiotykoterapii, a 2 ostatnie tygodnie antybiotyk może być stosowany doustnie. U chorych operowanych z czynną postacią zapalenia leczenie nie powinno być krótsze niż 4 tyg. od czasu operacji, niezależnie od tego, jak długo chory był leczony przed operacją. U chorych operowanych z powodu ropnia okołozastawkowego podawanie antybiotyków zwykle powinno być dłuższe – 6–8 tyg.

Wstęp
Infekcyjne zapalenie wsierdzia (IZW) należy do groźnych, często śmiertelnych chorób serca. Rozpoznanie IZW uważa się za jedno z najtrudniejszych w medycynie. Zapalenie wsierdzia może imitować bowiem inne schorzenia, jak nowotwory, choroby autoimmunologiczne, posocznicę oraz inne choroby serca. Często dopiero powikłania IZW, takie jak udar mózgu, niewydolność krążenia czy zawał mięśnia sercowego nasuwają podejrzenie tej groźnej choroby [1].
Zapalenie wsierdzia oznacza obecność procesu zapalnego we wsierdziu. To choroba, do której dochodzi, gdy bakterie przedostaną się do krążącej krwi, przeważnie z jamy ustnej, ale czasem także z innych części ciała. Bakteriemia często prowadzi do uszkodzenia zastawek i warstwy wyścielającej wnętrze serca, a nieleczona stanowi poważne zagrożenie życia. Mechanizmy przylegania...


View full text...
Quick links
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe