eISSN: 2081-2833
ISSN: 2081-0016
Medycyna Paliatywna/Palliative Medicine
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
Editorial System
Submit your Manuscript
1/2009
vol. 1
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:
Short communication

Instructions for Authors

Medycyna Paliatywna 2009; 1: 59
Online publish date: 2009/11/26
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Informacje dla autorów/Instructions for Authors
• Medycyna Paliatywna to kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej, skierowany do lekarzy z różnych dziedzin medycyny leczących pacjentów chorujących na nieuleczalne, ograniczające życie choroby. Wiodące tematy czasopisma to leczenie objawowe, kontrola bólu i innych problemów klinicznych związanych z przewlekłą postępującą i wyniszczającą chorobą. Poruszane będą także zagadnienia etyczne oraz problemy organizacyjne dotyczące medycyny paliatywnej.
• Czasopismo przyjmuje do druku: artykuły oryginalne, krótkie doniesienia, prace poglądowe, opisy przypadków, listy do redakcji, notatki kronikarskie i sprawozdania ze zjazdów, recenzje książek. Materiały są publikowane w języku polskim lub angielskim.
• Prace należy przesyłać na adres e-mail: medycynapaliatywna@termedia.pl
Wszystkie prace kierowane do publikacji w czasopiśmie są oceniane przez recenzenta z zachowaniem wzajemnej anonimowości autorów pracy i recenzenta.
Każda osoba wymieniona jako autor pracy ponosi odpowiedzialność za rzetelność i kompletność danych przedstawionych w publikacji. Nie należy kierować do druku prac powielających w całości lub w części prace opublikowane już poprzednio.
Układ prac przedstawiających wyniki badań klinicznych dotyczących leków i procedur medycznych powinien spełniać zalecenia opublikowane uprzednio przez grupę CONSORT (Moher D. i wsp. Ann Intern Med 2001; 134: 657–662). Od autorów pracy oczekuje się wówczas wyczerpującego opisu sposobów finansowania badania i roli sponsora w planowaniu, realizacji i analizie wyników oraz o wpływie instytucji finansującej na treść artykułu.
Niezależnie od tematyki pracy, w tekście należy używać międzynarodowych nazw leków.
Metaanalizy obserwacyjnych badań epidemiologicznych należy przygotowywać na podstawie zaleceń grupy MOOSE (Stroup D.F. i wsp. JAMA 2000; 283: 2008-2012). Zalecenia grupy QUOROM powinny być wykorzystane przy przygotowaniu metaanalizy badań z randomizacją (Moher D. i wsp. Lancet 1999; 354: 1896-1900). Wskazówki dotyczące przygotowania prac na temat dokładności testów diagnostycznych zawarto w standardzie STARD (Bossuyt P.M. i wsp. Clin Chem 2003; 49: 7-18).
Oczekujemy, że badania, których wyniki będą kierowane do druku, spełniają wymagania Deklaracji Helsińskiej (1989). Informacja o zgodzie właściwej komisji etycznej na przeprowadzenie badania i świadomej zgodzie pacjentów na udział w...


View full text...
Quick links
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.