en ENGLISH
eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla reumatologów!
www.ereumatologia.pl
SCImago Journal & Country Rank


 
4/2010
vol. 48
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
Komunikat

Jedenasta Polsko-Słowacka Konferencja Internistyczna Wrocław, 14–15 maja 2010 r. Tematyka reumatologiczna

Eugeniusz J. Kucharz

Reumatologia 2010; 48, 4: 286–287
Data publikacji online: 2010/09/21
Plik artykułu:
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 
Rozpoczęła się druga dekada corocznych spotkań internistów ze Słowacji i Polski. Jedenasta Polsko-Słowacka Konferencja Inter­nistyczna odbyła się 14–15 maja 2010 r. we Wrocławiu. Konferencje organizowane są pod auspicjami Słowackiego Towarzystwa Medycyny Wewnętrznej i Towa­rzystwa Internistów Polskich, a bezpośrednią organizacją tego­rocznego spotkania zajmował się zespól Katedry i Kliniki Chorób Wew­nętrznych i Reumatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycz­nego w Katowicach.
Zebranych w sali konferencyjnej hotelu Jana Pawła II na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu przywitali Andrej Dukát – prezes Słowackiego Towarzystwa Medycyny Wewnętrznej – i Euge­niusz J. Kucharz reprezentujący Towa­rzystwo Internistów Polskich. Pierwszego dnia konferencji odbyły się cztery sesje, w których nie zabrakło prezentacji prac reumatologicznych. Nale­żały do nich m.in.: „Art as a source of history of rheumatology” (Eugeniusz J. Kucharz – Katowice), „Anemia in rheumatoid arthritis” (Małgorzata Widuchowska, Eugeniusz J. Ku­charz – Katowice), „Adult-onset still disease” (Piotr Stanisławski, Eugeniusz J. Kucharz – Katowice), „Churg-Strauss syndrome” (Sham A. Cader, Anna Kotulska, Eugeniusz J. Ku­charz – Katowice), „Serum procalcitonin level in rheumatic diseases” (Magdalena Kopeć-Mędrek, Eugeniusz J. Kucharz – Katowice), „A case of polymyositis and vasculitis induced by ovulation induction therapy with gonadotropin-releasing hormone” (Jana Angelovičová, Ivica Lazúrová, Jana Petríková, Anna Čalfová, Mária Oetterová – Košice), „Paraneoplastic hypercalcaemia as a serious symptom of cholangiocarcinoma” (Ľubomír Tomáš, Ivica Lazúrová, Juraj Bober, Peter Závacký, Miroslav Ferko – Košice), „Application of biologic therapy for patients with systemic lupus erythematosus” (Justyna Kramza, Eugeniusz J. Kucharz – Katowice), „Compression-sclerotherapy for varicose veins” (Alena Uhrinová, Martin Čaprnda, Peter Gavorník – Bratislava), „Management of patients with mucopolysaccharidoses” (Katarzyna Prusek, Eugeniusz J. Kucharz – Katowice).
W drugim dniu konferencji odbyła się sesja „Reumatologia w praktyce lekarza rodzinnego”, podczas której wygłoszono nastepujące wykłady: „Postępowanie z chorym przewlekle gorączkującym” (Eugeniusz J. Kucharz), „Diagnostyka i leczenie chorych na szybko postępujące reumatoidalne zapalenie stawów” (Jerzy Świerkot), „Praktyczne aspekty stosowania dostawowych iniekcji glikokortykosteroidów w leczeniu chorób reumatycznych” (Wojciech Widuchowski), „Miopatie mitochondrialne” (Anna Kotulska), „Kiedy bolą stawy...” (Małgorzata Juśkiewicz).
Program naukowy uzupełniało zwiedzanie miasta oraz kolacja połączona z występem Andrzeja Zmysłowskiego śpiewającego ballady Bułata Okudżawy oraz występy iluzjonistów: Jędrzeja Bukowskiego i Tomasza Gidzińskiego. Materiały konferencji ukazały się jako suplement czasopisma „Świat Medycyny i Farmacji”. Kolejne spotkanie odbędzie się w przyszłym roku w Nitrze na Słowacji. Konferencje internistów polskich i słowackich stały się jedną z najstarszych cyklicznych imprez medycznych obejmujących dwa kraje.

Eugeniusz J. Kucharz

Copyright: © 2010 Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.


facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.