eISSN: 1644-4124
ISSN: 1426-3912
Central European Journal of Immunology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank

editorial board
T. Avcin, Ljubliana
J. Baran, Krakow
S. Baydanov, Plovdiv
E. Bernatowska, Warsaw
L.K. Borysiewicz, Cardiff
M. Buc, Bratislava
A. Budkowska, Paris
B.M. Chain, London
V.P. Chernyshov, Kiev
J. Chorostowska-Wynimko, Warsaw
P. Ciznar, Bratislava
M.R. Daha, Leiden
Z. Darżynkiewicz, New York
W. Deptuła, Szczecin
M.P. Dierich, Innsbruck
M. Erdos, Debrecen
J.L. Fahey, Los Angeles
M. Feldmann, London
H.D. Flad, Borstel
Z. Gaciong, Warsaw
A. Gagro, Zagreb
A. Górski, Warsaw
M. Jakóbisiak, Warsaw
W.W. Jędrzejczak, Warsaw
M. Kazatchkine, Paris
R. Khaitov, Moscow
P. Kisielow, Wroclaw
V. Kotnik, Ljublana
M.L. Kowalski, Lodz
K. Krawczyński, Atlanta
M. Kurpisz, Poznań
A. Lange, Wrocław
G. Leroux-Roels, Gent
F.Y. Liew, Glasgow
J. Lintzman, Brno
A. Mackiewicz, Poznan
S. Mackiewicz, Poznan
J. Marcinkiewicz, Krakow
L. Marodi, Debrecen
W. Maśliński, Warsaw
N.A. Mitchison, London
J.B. Natvig, Oslo
W.L. Olszewski, Warsaw
B. Płytycz, Krakow
L. Prokesova, Praha
J. Pryjma, Kraków
W. Ptak, Krakow
C. Radzikowski, Wroclaw
J. Roliński, Lublin
B.T. Rouse, Knoxville
A. Ryżewska, Warsaw
S. Słotwińska, Warsaw
R. Słotwiński, Warsaw
A. Sulica, Bucharest
S.E. Svehag, Odense
M. Szturmowicz, Warsaw
J. Ślusarczyk, Warsaw
V. Tamosiunas, Vilnius
L. Titov, Mińsk
H. Tlaskalova, Praha
R. Uibo, Tartu
A. Wasiutyński, Warsaw
J. Wyczółkowska, Lodz
K. Zeman, Lodz
M. Zembala, Krakow
I. Zimmermann-Górska, Poznan
R. Zinkernagel, Zurich
J. Żeromski, Poznan
FEATURED PRODUCTS
Quick links
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe