eISSN: 1644-4124
ISSN: 1426-3912
Central European Journal of Immunology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors
SCImago Journal & Country Rank

IMPACT FACTOR
1.455
MNiSW
40
INDEX COPERNICUS
159.76

GOOGLE H5
21

VIEW ARTICLES
CiteScore 2018
1.77
 
The articles in this journal are published open access (OA)

Central European Journal of Immunology is a English-language quarterly aimed mainly at immunologists.

Number of issues: 4 issues per year

The journal is originally published in the print version.

Circulation: 770 copies

Copyright: © 2017 Polish Society of Experimental and Clinical Immunology This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
EDITORIAL OFFICE

Address
Urszula Demkow
Department of Laboratory Diagnostics and Clinical Immunology of Developmental Age,
Medical University of Warsaw
Żwirki i Wigury 63A
02-091 Warsaw
phone + 48 22 317 95 05
ceji11@litewska.edu.pl


editor-in-chief
Urszula Demkow

associted editors
Ewa Skopińska-Różewska, Andrzej K. Siwicki, Anna Stelmaszczyk-Emmel, Katarzyna Popko, Olga Ciepiela, Eliza Głodkowska-Mrówka

statistics editor
Małgorzata Misztal

secretary of the editorial office
Elżbieta Górska


editorial board
T. Avcin, Ljubliana
J. Baran, Krakow
S. Baydanov, Plovdiv
E. Bernatowska, Warsaw
L.K. Borysiewicz, Cardiff
M. Buc, Bratislava
A. Budkowska, Paris
B.M. Chain, London
V.P. Chernyshov, Kiev
J. Chorostowska-Wynimko, Warsaw
P. Ciznar, Bratislava
M.R. Daha, Leiden
Z. Darżynkiewicz, New York
W. Deptuła, Szczecin
M.P. Dierich, Innsbruck
M. Erdos, Debrecen
J.L. Fahey, Los Angeles
M. Feldmann, London
H.D. Flad, Borstel
Z. Gaciong, Warsaw
A. Gagro, Zagreb
A. Górski, Warsaw
M. Jakóbisiak, Warsaw
W.W. Jędrzejczak, Warsaw
M. Kazatchkine, Paris
R. Khaitov, Moscow
P. Kisielow, Wroclaw
V. Kotnik, Ljublana
M.L. Kowalski, Lodz
K. Krawczyński, Atlanta
M. Kurpisz, Poznań
A. Lange, Wrocław
G. Leroux-Roels, Gent
F.Y. Liew, Glasgow
J. Lintzman, Brno
A. Mackiewicz, Poznan
S. Mackiewicz, Poznan
J. Marcinkiewicz, Krakow
L. Marodi, Debrecen
W. Maśliński, Warsaw
N.A. Mitchison, London
J.B. Natvig, Oslo
W.L. Olszewski, Warsaw
B. Płytycz, Krakow
L. Prokesova, Praha
J. Pryjma, Kraków
W. Ptak, Krakow
C. Radzikowski, Wroclaw
J. Roliński, Lublin
B.T. Rouse, Knoxville
A. Ryżewska, Warsaw
S. Słotwińska, Warsaw
R. Słotwiński, Warsaw
A. Sulica, Bucharest
S.E. Svehag, Odense
M. Szturmowicz, Warsaw
J. Ślusarczyk, Warsaw
V. Tamosiunas, Vilnius
L. Titov, Mińsk
H. Tlaskalova, Praha
R. Uibo, Tartu
A. Wasiutyński, Warsaw
J. Wyczółkowska, Lodz
K. Zeman, Lodz
M. Zembala, Krakow
I. Zimmermann-Górska, Poznan
R. Zinkernagel, Zurich
J. Żeromski, Poznan

Project co-founded as a part of the “Index Plus” Programme of the Ministry of Science and Higher Education of Republic of Poland

Czasopismo dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Index Plus
PUBLISHER

Address
Termedia Publishing House
Kleeberga 2
61-615 Poznan
phone/fax +48 61 822 77 81
e-mail: termedia@termedia.pl

Warsaw Office
phone/fax: + 48 22 827 75 14
e-mail: biuro.warszawa@termedia.pl

President of the Management Board
of the Termedia Publishing House

Janusz Michalak

Scientific Director
of the Termedia Publishing House

Maciej Banach

Production Editor
Marzena Demska
e-mail: m.demska@termedia.pl

Marketing and Advertising
Agnieszka Szczambura
phone +48 61 822 77 81 w. 502
mobile + 48 502 661 041
a.szczambura@termedia.pl


Distribution and Subscriptions
Marlena Chraplewska
phone/fax: +48 61 656 22 00
prenumerata@termedia.pl
The journal is funded by Termedia Publishing House
eISSN: 1644-4124
ISSN: 1426-3912
FEATURED PRODUCTS
Quick links
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe