eISSN: 2299-551X
ISSN: 0011-4553
Journal of Stomatology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Editorial board Journal's reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank
 
MNiSW
20
CiteScore 2018
0,07
 
NEW Guidelines for Authors!
Preparation of the electronic version of the journal "Journal of Stomatology" with the help of a professional journal management tool that will enable the active distribution of publications on the Internet – task financed under the agreement No. 818/P-DUN/2018 by the Minister of Science and Higher Education allocated to the activities of disseminating science.

Przygotowanie elektronicznej wersji czasopisma „Journal of Stomatology” przy pomocy profesjonalnego narzędzia do zarządzania czasopismem, który umożliwi aktywną dystrybucję publikacji w Internecie – zadanie finansowane w ramach umowy Nr 818/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Preparation of an English version of the journal – task financed under the agreement No. 747/P-DUN/2018 by the Minister of Science and Higher Education allocated to the activities of disseminating science.

Przygotowanie angielskojęzycznej wersji czasopisma z wydań – zadanie finansowane w ramach umowy Nr 818/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

3/2017
vol. 70
 
 

 

Hygiene habits and the condition of oral mucosa in patients using acrylic removable dentures

Aleksandra Smolana, Anna Szypowska, Aneta Wieczorek, Wojciech Ryniewicz, Jolanta E. Loster
Online publish date: 2017-07-07
 
DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.5018

Preparation of artificial L-shaped canals with nickel-titanium rotary files*

Mateusz Radwański, Michał Łęski, Halina Pawlicka
Online publish date: 2017-07-07
 
DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.5019

Dental health practices versus oral health condition in 12-year-old children from West Pomerania Province

Rafał Rojek, Joanna Stachowiak-Ruda, Joanna Mikołajczyk, Ilona Wieczkowska, Anna Jarząbek, Magdalena Gońda-Domin, Karolina Węsierska
Online publish date: 2017-07-07
 
DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.5020

Laser method and its effect on the oral mucous membrane in the context of the preprosthetic surgery*

Joanna Ryniewicz, Wojciech Ryniewicz, Jolanta E. Loster, Bartłomiej W. Loster
Online publish date: 2017-07-07
 
DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.5021

Histological structure of the double tooth pulp

Joanna M. Szczerba-Gwóźdź, Agnieszka Sochaczewska-Dolecka, Mansur Rahnama, Joanna Jakiel
Online publish date: 2017-07-07
 
DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.5022

Evaluation of an intraoral mouthguard as used by a patient with epilepsy – case report

Dominika Gawlak, Magdalena Świderska, Karolina Skalska, Robert Łojszczyk, Katarzyna Mańka-Malara
Online publish date: 2017-07-07
 
DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.5024

45th anniversary of the Department of Maxillofacial and Plastic Surgery in Bialystok

Jan Borys
Online publish date: 2017-07-07
 
DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.5681
Quick links
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe