eISSN: 2299-551X
ISSN: 0011-4553
Journal of Stomatology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Editorial board Journal's reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank
 
MNiSW
20
CiteScore 2018
0,07
 
NEW Guidelines for Authors!
Preparation of the electronic version of the journal "Journal of Stomatology" with the help of a professional journal management tool that will enable the active distribution of publications on the Internet – task financed under the agreement No. 818/P-DUN/2018 by the Minister of Science and Higher Education allocated to the activities of disseminating science.

Przygotowanie elektronicznej wersji czasopisma „Journal of Stomatology” przy pomocy profesjonalnego narzędzia do zarządzania czasopismem, który umożliwi aktywną dystrybucję publikacji w Internecie – zadanie finansowane w ramach umowy Nr 818/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Preparation of an English version of the journal – task financed under the agreement No. 747/P-DUN/2018 by the Minister of Science and Higher Education allocated to the activities of disseminating science.

Przygotowanie angielskojęzycznej wersji czasopisma z wydań – zadanie finansowane w ramach umowy Nr 818/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

4/2019
vol. 72
 
 

 
Original paper

Health behavior and oral health status as indicators of child abuse and neglectin children and adolescents. Preliminary report

Anna M. Pantelewicz, Dorota Olczak-Kowalczyk
J Stoma 2019; 72, 4: 153-157
Online publish date: 2019-12-22
 
DOI: https://doi.org/10.5114/jos.2019.91232
Original paper

Comparative study of the shear bond strength of zirconia-based dental ceramics to resin cements after chemo-mechanical surface modification

Paulina Łagodzińska, Kinga Bociong, Jerzy Sokołowski, Beata Dejak
J Stoma 2019; 72, 4: 158-166
Online publish date: 2019-12-22
 
DOI: https://doi.org/10.5114/jos.2019.91233
Original paper

The impact of mouthguards usage on aerobic capacity of athletes

Katarzyna Mańka-Malara, Dominika Zelik-Święch, Anna Jagielska, Aleksandra Kozłowska, Magdalena Łuniewska, Anahit Lewandowska, Magdalena Rączkiewicz, Elżbieta Mierzwińska-Nastalska, Dominika Gawlak
J Stoma 2019; 72, 4: 167-171
Online publish date: 2019-12-22
 
DOI: https://doi.org/10.5114/jos.2019.91234
Review paper

What should a dentist be aware of concerning symptoms of sleep disorders in the oral cavity?

Joanna Smardz, Wojciech Florjanski, Sylwia Orzeszek, Andrzej Malysa, Marek Zietek, Mieszko Wieckiewicz
J Stoma 2019; 72, 4: 172-178
Online publish date: 2019-12-22
 
DOI: https://doi.org/10.5114/jos.2019.91235
Review paper

Orthodontic adhesive systems –over half a century of research and experience

Dorota Kuśmierczyk, Konrad Małkiewicz
J Stoma 2019; 72, 4: 179-183
Online publish date: 2019-12-22
 
DOI: https://doi.org/10.5114/jos.2019.91236
Review paper

Understanding vitamin B12

Hanna M. Hüpsch-Marzec, Roman Pawlak, Dariusz Skaba
J Stoma 2019; 72, 4: 184-189
Online publish date: 2019-12-22
 
DOI: https://doi.org/10.5114/jos.2019.91237
Case report

Late development of multiple supernumerary teeth in a patient with hypodontia

Tomasz Stefański, Lidia Postek-Stefańska, Maria Iwanecka-Zduńczyk
J Stoma 2019; 72, 4: 190-192
Online publish date: 2019-12-22
 
DOI: https://doi.org/10.5114/jos.2019.91238
Quick links
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe