eISSN: 2299-551X
ISSN: 0011-4553
Journal of Stomatology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Editorial board Journal's reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank
 
MNiSW
20
CiteScore 2018
0,07
 
NEW Guidelines for Authors!
Preparation of the electronic version of the journal "Journal of Stomatology" with the help of a professional journal management tool that will enable the active distribution of publications on the Internet – task financed under the agreement No. 818/P-DUN/2018 by the Minister of Science and Higher Education allocated to the activities of disseminating science.

Przygotowanie elektronicznej wersji czasopisma „Journal of Stomatology” przy pomocy profesjonalnego narzędzia do zarządzania czasopismem, który umożliwi aktywną dystrybucję publikacji w Internecie – zadanie finansowane w ramach umowy Nr 818/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Preparation of an English version of the journal – task financed under the agreement No. 747/P-DUN/2018 by the Minister of Science and Higher Education allocated to the activities of disseminating science.

Przygotowanie angielskojęzycznej wersji czasopisma z wydań – zadanie finansowane w ramach umowy Nr 818/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

5/2017
vol. 70
 
 

 

Macrophage in periodontal inflammation

Yevhen Kuzenko, Anatoly Romanyuk, Antonina Politun
Online publish date: 2017-01-07
 
DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0009.7350

Surgical and prosthetic treatment of a patient with Wegener’s granulomatosis

Dominika Zelik-Święch, Karol Święch, Zygmunt Stopa, Marcin Adamiec, Dominika Gawlak
Online publish date: 2017-01-03
 
DOI: https://doi.org/10.5604/00114553.1230113

Vitamin D and the occurrence and treatment of periodontitis – review of literature

Magdalena Brzeska, Małgorzata Mazurek-Mochol, Elżbieta Dembowska
Online publish date: 2017-01-03
 
DOI: https://doi.org/10.5604/00114553.1230111

Etiological factors in the formation of squamous cell carcinoma - literature review

Magdalena Sawczuk, Beata Sawczuk, Agnieszka Miąsko, Izabela Szarmach
Online publish date: 2017-12-29
 
DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.5738

Oral cavity and genetic abnormalities

Barbara Kochańska, Aida Kusiak
Online publish date: 2017-12-29
 
DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.5739

Update of the WHO classification of odontogenic and maxillofacial bone tumours

Tomasz Kaczmarzyk, Jadwiga Stypułkowska, Romana Tomaszewska
Online publish date: 2017-12-29
 
DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.5861

Class III skeletal changes resulting from untreated forced bite – case report

Agnieszka Rożek, Bartłomiej W. Loster, Stephen Williams
Online publish date: 2017-12-29
 
DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.5972

Occurrence of dental caries in people with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) – literature review

Maria Mielnik- Błaszczak, MONIKA MAŚLANKO, Jerzy Błaszczak, AGNIESZKA SKAWIŃSKA- BEDNARCZYK, JUSTYNA PIETRAK
Online publish date: 2017-12-29
 
DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.7488

Dental caries intensity in children from selected preschools in Bialystok and their families’ socioeconomic status

Urszula Wasilczuk, Grażyna Marczuk-Kolada, Elżbieta Łuczaj-Cepowicz, Ewa Chorzewska, Anna Kuźmiuk, Marta Obidzińska
Online publish date: 2017-12-29
 
DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.8070

Management of pulp canal obliterations

Katarzyna Olczak, Krystyna Kabacińska, Halina Pawlicka
Online publish date: 2017-12-29
 
DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0011.5832
Quick links
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe