eISSN: 1897-4252
ISSN: 1731-5530
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska/Polish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Editorial board Reviewers Abstracting and indexing Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
Editorial System
Submit your Manuscript
SCImago Journal & Country Rank
IMPACT FACTOR
0.6
MNiSW
20
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
JCI
0.23

Journal Citation Indicator
CiteScore 2023
0.9
 

Official Journal of the Polish Society of Cardiothoracic Surgeons


2/2006
vol. 3
 
 

 

Editorial

Marian Zembala, Tadeusz Orłowski
Kardiochir Torakochir Pol 2006; 3 (2): 131–132

Kardiochirurgia dorosłych
Radial artery in surgical treatment of coronary artery disease

Piotr Żelazny, Grzegorz Religa, Piotr Kołsut, Leszek Buzun, Grzegorz Szapiel, Sebastian Pawlak, Tomasz Kaszczyński, Jolanta Socik, Małgorzata Jasińska
Kardiochir Torakochir Pol 2006; 3, 2: 138-142

Kardiochirurgia dorosłych
New possibilities of endoscopic radial artery harvesting in surgical myocardial revascularisation procedures – a preliminary report

Tomasz Urbanowicz, Marcin Misterski, Bartłomiej Perek, Piotr Buczkowski, Marek Jemielity
Kardiochir Torakochir Pol 2006; 3, 2: 145-148

Kardiochirurgia dorosłych
Endoscopic radial artery harvesting as a material in coronary artery bypass grafting in 15 patients

Tomasz Hrapkowicz, Gianluigi Bisleri, Jacek Wojarski, Jacek Nożyński, Arkadiusz Farmas, Tomasz Styn, Bartłomiej Zych, Marian Zembala
Kardiochir Torakochir Pol 2006; 3, 2: 149-153

Kardiochirurgia wad wrodzonych
Fontan procedure: influence of single ventricle morphology on early and late results

Jacek Kołcz, Katarzyna Januszewska, Edward Malec
Kardiochir Torakochir Pol 2006; 3, 2: 154-163

Torakochirurgia
Postintubation rupture of the trachea in thoracic surgery

Paweł Ciszewski, Mariusz Skrzypczak, Zofia Chorąży, Joanna Tyczka, Jacek Nadolski, Wojciech Dyszkiewicz
Kardiochir Torakochir Pol 2006; 3, 2: 165-167

Torakochirurgia
Is continuous irrigation drainage of the mediastinum a safe and effective method for the treatment of descending necrotizing mediastinitis?

Marek Rokicki, Wojciech Rokicki, Jacek Gawrychowski, Marek Filipowski
Kardiochir Torakochir Pol 2006; 3, 2: 169-173

Torakochirurgia
Surgery in the treatment of malignant pleural mesothelioma

Witold Rzyman
Kardiochir Torakochir Pol 2006; 3, 2: 174-178

Anestezjologia i intensywna terapia
Comparison of sevoflurane and halothane anaesthesia on shunt and selected haemodynamic parameters during thoracosurgical procedures

Waldemar Machała, Renata Szebla, Jakub Perdeus, Sławomir Jabłoński, Tomasz Gaszyński, Beata Mamełka
Kardiochir Torakochir Pol 2006; 3, 2: 179-184

Anestezjologia i intensywna terapia
Coronary artery bypass grafting in abciximab: treated non-elective patients

Rafał Drwiła, Marcin Ziętkiewicz, Dariusz Plitzner, Bogusław Kapelak, Krzysztof Wróbel, Paweł Moncznik, Maria Śnieżek-Maciejewska, Jerzy Sadowski, Janusz Andres
Kardiochir Torakochir Pol 2006; 3, 2: 187-193

Nowości
Phage therapy as an alternative to infections with antibiotic-resistant bacteria

Ryszard Międzybrodzki, Jan Borysowski, Wojciech Fortuna, Beata Weber-Dąbrowska, Andrzej Górski
Kardiochir Torakochir Pol 2006; 3, 2: 201-205

Dzielmy sie doświadczeniem
Platelet mapping in postoperative management of acute aortocoronary bypass thrombosis

Marek Gwozdziewicz, Petr Němec, Radek Zezula, Josef Novotny
Kardiochir Torakochir Pol 2006; 3, 2: 214-216

Dzielmy sie doświadczeniem
Is cardiac surgery back-up on-site necessary for percutaneous coronary intervention in patients presenting with acute coronary syndrome?

Piotr Pączek, Mariusz Gąsior, Andrzej Wnęk, Zbigniew Kalarus, Paweł Dydoń, Marian Zembala, Lech Poloński
Kardiochir Torakochir Pol 2006; 3, 2: 217-222

Rehabilitacja
Supervision of rehabilitation training in patients after cardiac surgery – physiotherapist tasks

Izabela Przywarska, Piotr Dylewicz, Janusz Bromboszcz, Sławomira Borowicz-Bieńkowska, Małgorzata Wilk
Kardiochir Torakochir Pol 2006; 3, 2: 223-226

Forum młodych chirurgów
Nagrody i staże dla młodych chirurgów

Maciej Kolowca
Kardiochir Torakochir Pol 2006; 3, 2: 227-228

Jakość w medycynie
Torakochirurgia 2006

Tadeusz Orłowski, Piotr Rudziński
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2007; 4 (2): 207–211

Koszty a efektywność leczenia
Torakochirurgia polska 2005

Tadeusz Orłowski, Piotr Rudziński
Kardiochir Torakochir Pol 2006; 3, 2: 229-235

Historia medycyny
Tradycje filozoficzne w polskiej medycynie

Jacek Gawrychowski, Janusz Skalski, Stanisław Gawrychowski
Kardiochir Torakochir Pol 2006; 3, 2: 236-241

Kronika naukowa
Paryskie warsztaty kardiologii interwencyjnej

Przemysław Trzeciak
Kardiochir Torakochir Pol 2006; 3, 2: 244-245

Kronika naukowa
III Kongres Polskiego Towarzystwa

Jerzy Kołodziej, Adam Rzechonek
Kardiochir Torakochir Pol 2006; 3, 2: 246-248
Quick links
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.