eISSN: 1897-4252
ISSN: 1731-5530
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska/Polish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Editorial board Reviewers Abstracting and indexing Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
Editorial System
Submit your Manuscript
SCImago Journal & Country Rank
IMPACT FACTOR
0.6
MNiSW
20
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
JCI
0.23

Journal Citation Indicator
CiteScore 2023
0.9
 

Official Journal of the Polish Society of Cardiothoracic Surgeons


4/2007
vol. 4
 
 

 

Od redakcji

Marian Zembala, Tadeusz Orłowski
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2007; 4 (4): 341

Od Redakcji
Wspomnienie o prof. dr. hab. n. med. Zygmuncie Antoszewskim (1920–2007)
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2007; 4 (4): 342–343

Forum Ekspertów
The surgical treatment of atrial fibrillation

Nicolas Doll
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2007; 4 (4): 345

Forum Ekspertów
Dlaczego należy zapobiegać migotaniu przedsionków po operacji serca?

Maciej Banach
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2007; 4 (4): 346–349

Kardiochirurgia Drosłych
Argon cryoablation for the surgical treatment of atrial fibrillation – early experience and short-term results

Marek Gwozdziewicz, Petr Nemec, Martin Troubil, Marian Bencat, Milan Elfmark
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2007; 4 (4): 350–354

Kardiochirurgia Dorosłych
Chirurgiczna ablacja prądem o częstotliwości radiowej u pacjentów z utrwalonym migotaniem przedsionków. Wyniki krótko- i średnioterminowe wybranych parametrów echokardiograficznych i biochemicznych

Michał Guzy, Michał Krejca, Leszek Goliszek, Andrzej Durałek, Janusz Skarysz, Jarosław Bis, Andrzej Bochenek
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2007; 4 (4): 355–359

Kardiochirurgia Dorosłych
Całkowicie torakoskopowa chirurgiczna ablacja izolowanego migotania przedsionków metodą mikrofalową – pierwsze polskie doświadczenia

Tomasz Hrapkowicz, Gianluigi Bisleri, Krzysztof Kubacki, Michał O. Zembala, Jerzy Foremny, Roman Przybylski, Adam Sokal, Paweł Nadziakiewicz, Zbigniew Kalarus, Marian Zembala
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2007; 4 (4): 360–365

Kardiochirurgia Dorosłych
Wpływ wielkości lewego przedsionka na skuteczność ablacji RF u pacjentów z utrwalonym migotaniem przedsionków poddanych operacji wymiany zastawki mitralnej – obserwacje roczne

Tomasz Myrdko, Paweł Rudziński, Maria Śnieżek-Maciejewska, Jacek Piątek, Jerzy Sadowski
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2007; 4 (4): 366–369

Kardiochirurgia Dorosłych
Early results of unipolar endocardial radiofrequency ablation for permanent atrial fibrillation in patients with mitral valve disease

Kazimierz Widenka, Arkadiusz Kurowicki, Maciej Kolowca, Janusz Bąk, Tomasz Stącel, Izabela Szymanik, Witold Mazur, Sławomir Żurek, Jerzy Domagała
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2007; 4 (4): 370–373

Kardiochirurgia Dorosłych
The surgical ablation of substrate of atrial fibrillation in the surgical treatment of arrhythmia

Wojciech Sarnowski, Bartłomiej Perek, Wojciech Stachowiak, Piotr Buczkowski, Tomasz Urbanowicz, Marcin Misterski, Mateusz Puślecki, Lech Paluszkiewicz, Sławomir Katarzyński, Jadwiga Tomczyk, Marcin Ligowski, Marek Jemielity
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2007; 4 (4): 374–377

Kardiochirurgia Dorosłych
Ablation as a valuable supplementation of mitral valve operations – in our material

Cezary Jurko, Elzbieta Krawczyk, Janusz Stążka
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2007; 4 (4): 378–380

Torakochirurgia
Early and late results of concomitant lung cancer resection and off-pump CABG

Wojciech Dyszkiewicz, Marek Jemielity, Jan Rogowski, Witold Rzyman, Cezary Piwkowski, Tomasz Marjanski, Bartłomiej Perek, Piotr Siondalski
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2007; 4 (4): 381–386

Torakochirurgia
Lobectomy or wedge resection? – The comparison of outcome in patients operated on for T1N0M0 non-small cell lung cancer

Mariusz Bella, Janusz Kowalewski, Maciej Dancewicz, Joanna Świniarska, Wojciech Malinowski
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2007; 4 (4): 397–401

Anestezjologia i Intensywna Terapia
Ropivacaine and bupivacaine in combined epidural and general anaesthesia for pulmonary resection

Hanna Misiołek, Małgorzata Werner, Hanna Kucia, Jacek Karpe, Dariusz Budziński
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2007; 4 (4): 402–407

Dzielimy Się Doświadczeniami
Surgical ablation for atrial fibrillation through atrial septal defect during typical correction of the defect

Piotr Suwalski, Szymon Pawlak, Tadeusz Gburek
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2007; 4 (4): 411–413

Dzielimy Się Doświadczeniami
Pathology and risk factors of acute coronary syndromes in young people

Agnieszka Gorgoń-Komor, Mariusz Gąsior, Klaudiusz Komor, Lech Poloński
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2007; 4 (4): 414–422

Historia Medycyny
Czterdzieści lat później. Transplantacja serca – wczoraj, dziś i jutro

Stanisław Sterkowicz
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2007; 4 (4): 423–427

Kronika Naukowa
II Polsko-Ukraiński Kongres Kardiochirurgiczny

Janusz Stążka, Elzbieta Krawczyk
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2007; 4 (4): 429–432

Kronika Naukowa
Kawiarnia z sensem

Zbigniew Nawrat
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2007; 4 (4): 435–437

Kronika Naukowa
Sylwetka dra Marka Edelmana

Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2007; 4 (4): 438
Quick links
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.