eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Editorial board Reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
Editorial System
Submit your Manuscript
EDITORIAL OFFICE

Address
Polskie Towarzystwo
Pielęgniarstwa Angiologicznego
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej
Collegium Medicum im. L. Rydygiera UMK
Wojewódzki Szpital im. dr. J. Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz
tel. +48 52 365 52 32
faks +48 52 365 57 82

Editor-in-chief
prof. dr hab. n. med. Maria T. Szewczyk
kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Chirurgicznego
Collegium Medicum im. L. Rydygiera
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz
tel. +48 52 365 52 56
mszewczyk@cm.umk.pl

Secretary of the editorial office
dr n. med. Katarzyna Cierzniakowska
dr n. med. Justyna Cwajda-Białasik
tel. +48 52 365 56 76
ptpa@ptpa.pl
WYDAWCA

Address
Termedia Publishing House
Kleeberga 2
61-615 Poznan
phone/fax +48 61 822 77 81
e-mail: termedia@termedia.pl

Warsaw Office
phone/fax: + 48 22 827 75 14
e-mail: biuro.warszawa@termedia.pl

President of the Management Board
of the Termedia Publishing House

Janusz Michalak

Production Editor
Marzena Demska
e-mail: m.demska@termedia.pl

Marketing and advertising
Joanna Mendak
tel. +48 61 822 77 81
Mobile: 509 502 607
j.mendak@termedia.pl

Distribution and subscriptions
tel./faks: +48 61 656 22 00
prenumerata@termedia.pl

Quick links
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.