eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Current issue Archive About the journal Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors
EDITORIAL OFFICE

Address
Polskie Towarzystwo
Pielęgniarstwa Angiologicznego
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej
Collegium Medicum im. L. Rydygiera UMK
Wojewódzki Szpital im. dr. J. Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz
tel. +48 52 365 52 32
faks +48 52 365 57 82

Editor-in-chief
prof. dr hab. n. med. Maria T. Szewczyk
kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Chirurgicznego
Collegium Medicum im. L. Rydygiera
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz
tel. +48 52 365 52 56
mszewczyk@cm.umk.pl

Secretary of the editorial office
dr n. med. Katarzyna Cierzniakowska
dr n. med. Justyna Cwajda-Białasik
tel. +48 52 365 56 76
ptpa@ptpa.pl
WYDAWCA

Address
Termedia Publishing House
Kleeberga 2
61-615 Poznan
phone/fax +48 61 822 77 81
e-mail: termedia@termedia.pl

Warsaw Office
phone/fax: + 48 22 827 75 14
e-mail: biuro.warszawa@termedia.pl

President of the Management Board
of the Termedia Publishing House

Janusz Michalak

Scientific Director
of the Termedia Publishing House

Maciej Banach

Production Editor
Marzena Demska
e-mail: m.demska@termedia.pl

Marketing and advertising
Wiesława Powierża
tel. +48 61 822 77 81, wew. 511
w.powierza@termedia.pl

Distribution and subscriptions
Marlena Chraplewska
tel./faks: +48 61 656 22 00
prenumerata@termedia.pl

FEATURED PRODUCTS
Quick links
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe