eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Editorial board Reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
Editorial System
Submit your Manuscript

Editorial Board


prof. dr hab. n. med. Zbigniew Bartuzi – Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bielecki – Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

prof. dr hab. n. med. Barbara Bień – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

prof. PhDr. Lucia Dimunová – PhD.  LF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Lekárska fakulta,   Department of  The Nursing Care,  Košice, Slovakia

dr hab. n. med. Anna Dyk – Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

prof. dr hab. n. med. Krystyna Jaracz – Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

prof. dr hab. n. med. Kornelia Kędziora-Kornatowska – Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Maria Kózka – Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

prof. dr hab. n. med. Elżbieta Krajewska-Kułak – Uniwersytet Medyczny w Białystoku

prof. dr hab. n. med. Marek Maruszyński – Wojskowy Uniwersytet Medyczny MON w Warszawie

doc. PhDr. PhD. Iveta Matišáková – Trenčianska Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Slovak Republic

Prof. Andrea Pokorná – the Department of Health Sciences, Faculty of Medicine, Masaryk University, Brno, Czech Republic

PhD., doc. MUDr. Nikoleta Poliaková – Alexander Dubček University of Trenčín in Trenčín, Slovak Republic

Prof. Dr. Sebastian Probst – Full Professor of Tissue Viability and Wound Care Geneva School of Health Sciences, HES-SO University of Applied Sciences and Arts Western, Delemonte, Switzerland

prof. dr hab. n. med. Jan Skokowski – Uniwersyteckie Centrum Kliniczne – Szpital Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Prof. Jan Stryja – Centre of Vascular and Miniinvasive Surgery, Hospital Agel, Trinec Podlesi, The Czech Republic; Salvatella Ltd., Centre of Non-healing Wounds Treatment, Podiatric Outpatients' Department, Trinec, The Czech Republic

prof. dr hab. n. med. Katarzyna Wieczorowska-Tobis – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

prof. dr hab. n. med. Wojciech Witkiewicz – Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

prof. dr hab. n. med. Irena Wrońska – Uniwersytet Medyczny w LublinieQuick links
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.