eISSN: 1897-4252
ISSN: 1731-5530
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska/Polish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Editorial board Abstracting and indexing Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank

 
MEiN
20
INDEX COPERNICUS
121.36

GOOGLE H5
13

VIEW ARTICLES
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
JCI
0.23

Journal Citation Indicator
CiteScore 2021
1.2
 
NEW Guidelines for Authors!
Official Journal of the Polish Society of Cardiothoracic Surgeons


Wiadomość o śmierci prof. Mariana Zembali przyjąłem z niedowierzaniem
i głębokim smutkiem. Odszedł od nas człowiek nieprzeciętny, wybitny chirurg, organizator i naukowiec, który swą postawą inspirował wielu z nas do rzeczy, które wydawały się nas przerastać. Wielu kardiochirurgów i cała polska medycyna jest jego dłużnikiem, gdyż zawsze był jej orędownikiem na całym świecie, czynnie uczestnicząc w licznych zjazdach i sympozjach naukowych. Był też twórcą i wieloletnim Redaktorem Naczelnym „Kardiochirurgii i Torakochirurgii Polskiej”. Nie ustawał w swoim zainteresowaniu czasopismem już po rezygnacji z tej funkcji i wspierał mnie i całą Redakcję swoim optymizmem i entuzjazmem służącym rozwojowi czasopisma. Będziemy się starali, aby Nasz Redaktor Honorowy nie zawiódł się na nas. Żegnamy Cię, Marianie, z ogromnym smutkiem.

Wojciech Dyszkiewicz z Redakcją.It is with disbelief and great sadness that I received the news about the death of Professor Marian Zembala, an exceptional man, an outstanding surgeon, organiser and scientist, who inspired many of us to do things that seemed to be beyond us. Many cardiac surgeons and the Polish medicine owe him a lot as he was always its advocate all over the world by participating actively in numerous scientific meetings and symposiums. He also created and was a long-term Editor-in-Chief of the Polish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery. Even after he resigned as the Editor he was still interested in the journal and supported me and the entire editorial staff with his optimism and enthusiasm contributing to the journal development. We will always do our best not to let our Honorary Editor down. It is with deep sadness that we say goodbye to Marian.

Wojciech Dyszkiewicz and the Editorial Staff

1/2022
vol. 19
 
the latest issue:
 

 
Original paper

Ministernotomy for aortic valve replacement improves early recovery and facilitates proper wound healing – forced propensity score matching design with reference full sternotomy

Marcin Kaczmarczyk, Jerzy Pacholewicz, Aleksandra Kaczmarczyk, Krzysztof Filipiak, Tomasz Hrapkowicz, Michał Zembala
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2022; 19 (1): 1-10
 
DOI: https://doi.org/10.5114/kitp.2022.114548
Original paper

Multidisciplinary aortic arch procedures within the “Aortic Team”

Tomasz Jędrzejczak, Pawel Rynio, Maciej Lewandowski, Andrzej Żych, Anita Rybicka, Maciej Żukowski, Arkadiusz Kazimierczak
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2022; 19 (1): 11-15
 
DOI: https://doi.org/10.5114/kitp.2022.114549
Original paper

Repair of congenital diaphragmatic hernia on extracorporeal membrane oxygenation – observations of a paediatric surgeon

Bogumiła Strumiłło, Andrzej Jóźwiak, Iwona Maroszyńska, Anna Piaseczna-Piotrowska
Kardiochirugia i Torakochirurgia Polska 2022; 19 (1): 16-21
 
DOI: https://doi.org/10.5114/kitp.2022.114550
Original paper

Perceval S, sutureless aortic valve: cost-consequence analysis

Ioannis Panagiotopoulos, Nikolaos Kotsopoulos, Georgios-Ioannis Verras, Francesk Mulita, Anastasia Katinioti, Efstratios Koletsis, Konstantinos Triantafyllou, John Yfantopoulos
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2022; 19 (1): 22-27
 
DOI: https://doi.org/10.5114/kitp.2022.114551
Original paper

Surgical management of traumatic diaphragmatic rupture: ten-year experience in a Teaching Hospital in Ghana

Isaac Okyere, Samuel Mensah, Sanjeev Singh, Perditer Okyere, Ishmael Kyei, Samuel Gyasi Brenu
Kardiochirugia i Torakochirugia Polska 2022; 19 (1): 28-35
 
DOI: https://doi.org/10.5114/kitp.2022.114552
Original paper

Surgical treatment of primary cardiac tumors: 20-year single center experience

Martin Děrgel, Ján Gofus, Petr Smolák, Václav Stejskal, Ivo Hanke, Jan Matějka, Jiří Manďák, Jan Vojáček
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2022; 19 (1): 36-40
 
DOI: https://doi.org/10.5114/kitp.2022.114553
Letter to the Editor

Segmental resection of the main left bronchus due to adenoid cystic carcinoma

Aleksandra Chrząstek, Przemysław Bławat, Łukasz Żołna, Janusz Kowalewski
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2022; 19 (1): 41-43
 
DOI: https://doi.org/10.5114/kitp.2022.114554
Letter to the Editor

Mediastinal dermoid cyst with rupture in the pericardium

Prashant Mishra, Noaman Khalid Shaikh, Chaitanya Raut
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2022; 19 (1): 44-46
 
DOI: https://doi.org/10.5114/kitp.2022.114555
Letter to the Editor

The presence of an exceedingly large thymoma in a 6-year-old patient

Małgorzata Stopa, Zuzanna Piątek, Łukasz Moskal, Katarzyna Wijatkowska, Wojciech Kustrzycki, Romuald Cichoń
Kardiochirugia i Torakochirurgia Polska 2022; 19 (1): 47-48
 
DOI: https://doi.org/10.5114/kitp.2022.114556
Letter to the Editor

Ibrutinib-associated alveolar hemorrhage and spontaneous hemothorax

Ismail Tombul, Muhammet Sayan, Nazlihan Boyaci Dundar, Asena Dikyar, Seyma Yildiz, Ali Celik
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2022; 19 (1): 49-51
 
DOI: https://doi.org/10.5114/kitp.2022.114557
Letter to the Editor

An unexpected complication of videothoracoscopic lobectomy: late RIMA bleeding

Burcu Ancın, Serkan Uysal, Erkan Dikmen, Rıza Doğan
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2022; 19 (1): 52-53
 
DOI: https://doi.org/10.5114/kitp.2022.114559
Letter to the Editor

Successful multimodal treatment of stage IV lymphoepithelioma-like thymic carcinoma

Dominika Zielińska, Cezary Piwkowski, Piotr Gabryel, Wojciech Dyszkiewicz
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2022; 19 (1): 54-55
 
DOI: https://doi.org/10.5114/kitp.2022.114560
Letter to the Editor

Combined surgery and endoluminal vacuum therapy for bronchial fistula and esophageal leakage after surgery for synchronous lung and esophageal cancer

Piotr Gabryel, Magdalena Sielewicz, Szymon Smoliński, Tomasz Dobiecki, Cezary Piwkowski
Kardiochirugia i Torakochirugia Polska 2022; 19 (1): 56-58
 
DOI: https://doi.org/10.5114/kitp.2022.114561
Letter to the Editor

D-Transposition of great arteries with severe calcific aortic stenosis in an adult patient: a rare presentation

Prashant Mishra, Kuntal Surana, Chaitanya Raut, Vijay Shewale
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2022; 19 (1): 59-60
 
DOI: https://doi.org/10.5114/kitp.2022.114562
In memoriam

Professor Stanisław Mlekodaj (1927-2021)

Anna Paprocka-Lipińska
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2022; 19 (1): 61-62
 
DOI: https://doi.org/10.5114/kitp.2022.114563
Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.