eISSN: 2299-0038
ISSN: 1643-8876
Menopause Review/Przegląd Menopauzalny
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Special Issues Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures

SCImago Journal & Country Rank
 
MEiN
40
INDEX COPERNICUS
122.07

GOOGLE H5
21

VIEW ARTICLES
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
JCI
0.51

Journal Citation Indicator
CiteScore 2020
3.1
 
4/2004
vol. 3
 
 

 

Diagnostyka, profilaktyka i wczesne wykrywanie raka szyjki macicy – rekomendacje Polskiego Towarzystwa

Marek Spaczyński
Prz Menopauz 2004; 4: 10-12
Online publish date: 2004-08-25

Komentarz do ogólnopolskiego programu profilaktyki raka szyjki macicy

Marek Spaczyński
Prz Menopauz 2004; 4; 13-14
Online publish date: 2004-08-25

The serum interleukin-6 levels in the early postoperative period after surgical castration – the influence of ERT

Ewa Woźniakowska, Helena Donica, Tomasz Paszkowski
Prz Menopauz 2004; 4: 22-25
Online publish date: 2004-08-25

The nutritional problems of perimenopausal women

Urszula Pytasz, Andrzej Lewiński
Prz Menopauz 2004; 4: 26–30
Online publish date: 2004-08-25

Cytological examinations of the uterine cervix in postmenopausal women. Is the diagnostic problem real or sham?

Jadwiga Szymkiewicz, Andrzej Malarewicz
Prz Menopauz 2004; 4: 31–34
Online publish date: 2004-08-25

Uterine leiomyomas and anaemia in women

Marek Hęsiak, Rafał Mikołajczyk, Grażyna Maciołek-Blewniewska, Andrzej Malinowski
Prz Menopauz 2004; 4: 35–37
Online publish date: 2004-08-25

Individual hormone replacement therapy?

Agnieszka Seremak-Mrozikiewicz, Krzysztof Drews
Prz Menopauz 2004; 4: 38–47
Online publish date: 2004-08-25

CYP19 gene polymorphism as the potential risk factor of endometrial cancer

Bartosz Kulig, Karolina Przybyłowska, Beata Smolarz, Krzysztof Szyłło, Andrzej Kulig, Hanna Romanowicz-Makowska
Prz Menopauz 2004; 4: 48–52
Online publish date: 2004-08-26

Huge uterine myomas complicated the pregnancy in 47-year old pregnant woman. Case report and review of the literature

Urszula Kowalska-Koprek, Ewa Kuś, Marlena Berner-Trąbska, Dagmara Nawarra, Viachlaslau Kulik, Wojciech Kazimierak
Prz Menopauz 2004; 4: 53–55
Online publish date: 2004-08-26

Indications for diagnostic abrasion cavi uteri and its histopathological results after menopause

Katarzyna Bednarek, Agnieszka Gardyszewska, Beata Szymańska, Joanna Chutkowska-Świetlik, Ewa Dądalska, Daria Owsiak, Krzysztof Czajkowski
Prz Menopauz 2004; 4: 56–64
Online publish date: 2004-08-26

Breast pain as a diagnostic and clinical problem

Arkadiusz Przybył, Tomasz Stetkiewicz, Zbigniew Morawiec
Prz Menopauz 2004; 4: 65–67
Online publish date: 2004-08-26

Hormones and breast cancer – oncologist’s remarks

Janusz Jaśkiewicz, Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz
Prz Menopauz 2004; 4: 68–71
Online publish date: 2004-08-26
Quick links
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe