eISSN: 2299-0038
ISSN: 1643-8876
Menopause Review/Przegląd Menopauzalny
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Special Issues Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures

SCImago Journal & Country Rank
 
MEiN
40
INDEX COPERNICUS
122.07

GOOGLE H5
21

VIEW ARTICLES
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
JCI
0.51

Journal Citation Indicator
CiteScore 2020
3.1
 
5/2007
vol. 6
 
 

 

Stanowisko zespołu ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Menopauzy i Andropauzy na temat wpływu terapii hormonalnej okresu menopauzalnego na układ sercowo-naczyniowy

Zdzisława Kornacewicz-Jach, Danuta Czarnecka, Andrzej Rynkiewicz, Jan Kotarski, Tomasz Paszkowski, Tomasz Pertyński, Romuald Dębski, Mirosław Wielgoś
Przegląd Menopauzalny 2007; 5: 253–257
Online publish date: 2007-10-26

Statins – hope for effective treatment of endometriosis?

Krzysztof Szyłło, Jarosław Górski, Bartosz Kulig
Przegląd Menopauzalny 2007; 5: 258–260
Online publish date: 2007-10-26

The modification of surgical treatment in pelvic organ prolapse due to systematic surgical training – initial report

Krzysztof Klimczak, Jarosław Katulski, Andrzej Malinowski, Cezary Dejewski
Przegląd Menopauzalny 2007; 5: 261–265
Online publish date: 2007-10-26

Evaluation of HOXA group gene expression in endometrium of women with endometriosis

Małgorzata Szczepańska, Przemysław Wirstlein, Jana Skrzypczak
Przegląd Menopauzalny 2007; 5: 266–271
Online publish date: 2007-10-26

Choice of route of hysterectomy and vaginal-laparoscopic surgical training – initial report

Krzysztof Klimczak, Jarosław Katulski, Andrzej Malinowski, Cezary Dejewski
Przegląd Menopauzalny 2007; 5: 272–275
Online publish date: 2007-10-26

Bisphosphonates – antiresorptive drugs with analgesic effect?

Ewa Sewerynek, Michał Stuss
Przegląd Menopauzalny 2007; 5: 276–282
Online publish date: 2007-10-26

Evaluation of the effectiveness of RESAN vaccine in the prophylaxis and treatment of endometriosis – an experimental study in an animal model. Part I

Krzysztof Szymanowski, Karolina Chmaj-Wierzchowska, Joanna Niepsuj, Andrey Yanchanka, Ewa Florek, Magdalena Barlik, Tomasz Opala
Przegląd Menopauzalny 2007; 5: 283–288
Online publish date: 2007-10-26

Obesity, diabetes mellitus, arterial hypertension and the risk of endometrial cancer

Anna Sobczuk, Marcin Wrona, Janusz Sobotkowski, Wiesław Szymczak, Tomasz Pertyński
Przegląd Menopauzalny 2007; 5: 289–297
Online publish date: 2007-10-26

Vertebral artery hypoplasia vs symptoms of vertebrobasilar insufficiency in the perimenopausal period

Marek Mysior, Agata Majos, Piotr Grzelak, Wojciech Szubert, Grzegorz Stachowiak, Ludomir Stefańczyk
Przegląd Menopauzalny 2007; 5: 298–302
Online publish date: 2007-10-26

Analysis of hair copper concentration in perimenopausal women

Edyta Wlaźlak, Aldona Dunicz-Sokolowska, Krystyna Radomska, Tomasz Stetkiewicz, Grzegorz Surkont, Alfreda Graczyk
Przegląd Menopauzalny 2007; 5: 303–305
Online publish date: 2007-10-26

Phytoestrogens in osteoporosis prevention

Edyta Kwiatkowska
Przegląd Menopauzalny 2007; 5: 306–309
Online publish date: 2007-10-26

Hyperemesis gravidarum

Joanna Tkaczuk-Włach, Dorota Robak-Chołubek, Małgorzata Sobstyl, Arkadiusz Baran, Grzegorz Jakiel
Przegląd Menopauzalny 2007; 5: 310–315
Online publish date: 2007-10-26

Testowy program edukacyjny - Laparoskopowe usuwanie mięśniaków macicy

Przegląd Menopauzalny 2007; 5: 289–297
Online publish date: 2007-10-26
Quick links
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe