Termedia.pl
 
 
ISSN: 1505-8409
Przewodnik Lekarza/Guide for GPs
Current issue Archive About the journal Supplements Contact Instructions for authors
9/2003
vol. 6
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Kliniczna ocena działania DHC Continus u chorych z bólem przewlekłym

Jan Dobrogowski
,
Maciej Hilgier

Przew Lek 2003, 6, 9, 98-105
Online publish date: 2004/04/17
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
DHC Continus jest opioidowym lekiem przeciwbólowym stosowanym do leczenia bólu przewlekłego, umiarkowanego i silnego. Celem badania byla ocena DHC Continus pod wzgledem skutecznosci działania w leczeniu bólu przewlekłego nowotworowego i nienowotworowego oraz ocena objawów ubocznych. W badaniu wzięło udział 91 pacjentów z natężeniem bólu ocenianym na ponad 4 w skali VAS podczas dotychczasowego leczenia. Pacjenci zostali podzieleni na 2 grupy: leczonych wcześniej nieopioidowymi lekami przeciwbólowymi oraz grupę, u której oprócz leków nieopioidowych stosowano słabe opioidy. Ocenę bólu w skali VAS przeprowadzano co 7 dni przez 4 tyg. badania. Wynik badania wskazuje, że DHC Continus jest skutecznym i bezpiecznym lekiem przeciwbólowym w leczeniu zarówno bólu przewlekłego pochodzenia nowotworowego, jak i nienowotworowego. Najczęściej występującymi objawami ubocznymi były zaparcia. Pozostałe objawy miały nieznaczne nasilenie i były przemijające. Ogólna ocena leczenia dokonana przez zarówno pacjenta, jak i lekarza była bardzo dobra i dobra, szczególnie dotyczyło to chorych z bólem nowotworowym.


Wstęp


Dihydrokodeina (DHC) jest opioidowym lekiem przeciwbólowym, stosowanym do zwalczania bólów o średnim i silnym natężeniu. Jest pochodną kodeiny, powstaje poprzez uwodorowanie podwójnego wiązania w głównym łańcuchu cząsteczki kodeiny. Ta różnica w budowie cząsteczki powoduje, że siła działania przeciwbólowego dihydrokodeiny jest znacznie większa niż kodeiny, chociaż część źródeł podaje podobną siłę działania, jak kodeiny [1, 2]. Dihydrokodeina została zsyntetyzowana w 1911 r., jej działanie przeciwkaszlowe opisano 2 lata później i przez wiele lat była stosowana jedynie jako lek przeciwkaszlowy [3, 4]. Podobnie jak w przypadku kodeiny, przeciwkaszlowe działanie dihydrokodeiny występuje już przy stosowaniu niskich dawek 10–30 mg [5].

Mimo że działanie przeciwbólowe dihydrokodeiny zostało opisane w 1926 r., dopiero w 1957 r. została wprowadzona na rynek w Wielkiej Brytanii jako lek przeciwbólowy [6]. Działanie przeciwbólowe dihydrokodeiny pojawia się przy stosowaniu takich samych dawek, jak kodeiny 30–60 mg, jednak działanie to jest 2 razy silniejsze niż kodeiny [6–9].

Od 1989 r. lek jest dostępny w formie tabletek o kontrolowanym uwalnianiu, do stosowania co 12 godz. Maksymalne stężenie w surowicy występuje po ok. 3 godz., a średni okres półtrwania wynosi 3,3 do 4,5 godz. Metabolizm...


View full text...
Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.