Termedia.pl
 
 
ISSN: 1505-8409
Przewodnik Lekarza/Guide for GPs
Current issue Archive About the journal Supplements Contact Instructions for authors
3/2002
vol. 5
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Know-how

Paweł Rzymski

Przew Lek, 2002, 5, 3, 69
Online publish date: 2003/07/30
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 


Wolno uwalniana
nifedypina skuteczna
w leczeniu
dyskinezji zwieracza
Oddiego


Wykazano wysoką skuteczność endoskopowej sfinetrotomii w leczeniu zwężenia zwieracza Oddiego, natomiast zabieg ten nie jest skuteczny w przypadku jego dyskinezji. Wcześniejsze badania z nifedypiną dały obiecujące rezultaty, przy znikomych objawach ubocznych. Dotychczasowe nie były jednak prowadzone wystarczająco długo. Autorzy wykonali randomizowane badania z podwójną ślepą próbą na grupie chorych z dyskinezą zwieracza. Podawano nifedypinę w dawce 30–60 mg lub placebo przez 6 mies. Stwierdzono brak efektu leczniczego przy występowaniu objawów ubocznych. W podsumowaniu autorzy zwracają uwagę na znaczną rozbieżność wcześniejszych wyników innych badań z własnymi.
Intern Med J 2002; 32, 119-120Akupunktura
w medycynie


Wiele randomizowanych badań dotyczących akupunktury wskazuje na jej użyteczność w nudnościach i wymiotach po operacjach, chemioterapii oraz u ciężarnych. Ponadto istnieją doniesienia o skuteczności w bólach zębów. W bólach przewlekłych wyniki badań nie są jednoznaczne, a często wykazują nieskuteczność. Jednak właściwie wykonana akupunktura wydaje się zabiegiem w pełni bezpiecznym. Badania w dziedzinach podstawowych ujawniły wiele mechanizmów akupunktury. Podstawowym działaniem jest wpływ psychologiczny, który jednocześnie utrudnia interpretację wyników badań. Poza tym udowodniono, że akupunktura wywołuje aktywację endogennych opioidów, aktywację różnych rejonów mózgowia (badania z rezonansem magnetycznym), uwalnianie neuropeptydów.
Ann Intern Med 2002; 136, 374-383Nowe wytyczne dotyczące mammografii w Stanach Zjednoczonych


Od lat trwają spory na temat sposobu prowadzenia profilaktyki raka piersi w postaci mammografii. Powszechnie uznaje się, że skryning mammograficzny pozwala wcześniej wykrywać raka piersi, jednak ciągle zadawane jest pytanie, czy wpływa to w sposób istotny na przeżycia. Burzę wywołał raport złożony do Narodowego Instytutu Raka w USA przez niezależny komitet ekspertów. Wszystko opiera się na analizach dużych programów skryningowych, w tych przemawiających na korzyść mammografii znaleziono wiele uchybień metodologicznych. Badania te uznano za niewystarczające do udowodnienia skuteczności skryningu. Obecne zalecenia przewidują skryningową mammografię od 40. roku życia,...


View full text...
Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.