eISSN: 2543-6627
ISSN: 2450-9167
Reumatologia News
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla reumatologów!
www.ereumatologia.pl
3/2019
vol. 4
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Komentarz

Komentarz

Magdalena Szmyrka
1

1.
Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Data publikacji online: 2019/10/30
Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Opublikowane w 2019 r. zaktualizowane zalecenia EULAR dotyczące leczenia tocznia rumieniowatego układowego (TRU) zawierają wiele istotnych aspektów. Uzupełniają poprzednie rekomendacje opublikowane w 2007 r. o współczesną wiedzę.
Po raz pierwszy odniesiono się do celu leczenia tocznia, którym jest uzyskanie remisji lub niskiej aktywności choroby. Zasada treat to target została szeroko wprowadzona w leczeniu m.in. reumatoidalnego zapalenia stawów, którego celem jest jak najszybsze uzyskanie remisji w postaci niskiej wartości wskaźnika DAS 28 lub kryteriów remisji wg American College of Rheumatology (ACR). Toczeń jest chorobą układową, w której mamy do czynienia z zajęciem wielu narządów oraz różnymi laboratoryjnymi parametrami aktywności choroby, dlatego też określenie osiągalnego celu leczenia jest trudniejsze.
Aktywność choroby w toczniu określana jest za pomocą wskaźników lub skali obejmujących wiele aspektów klinicznych i laboratoryjnych. Należą do nich skale SLEDAI, ECLAM, SLAM i BILAG. W zaleceniach ocenę aktywności choroby oparto na skali SLEDAI. Pełna remisja, równoznaczna ze wskaźnikiem SLEDAI równym 0, jest bardzo trudna do osiągnięcia. Ponadto możemy wyróżnić remisję kliniczną i serologiczną (niskie stężenia przeciwciał anty-dsDNA oraz prawidłowy poziom składowych dopełniacza), a także remisję uzyskaną bez leków (tylko z użyciem hydroksychlorochiny) lub też z zastosowaniem leków – stabilnej dawki glikokortykosteroidów (GKS), tj. poniżej 5 mg prednizonu, stabilnej dawki klasycznych immunosupresantów lub leków biologicznych. Zagadnieniem remisji w przebiegu tocznia zajmowała się międzynarodowa grupa ekspertów Task Force on Definitions of Remission in SLE – DORIS. Wyniki tych prac zostały opublikowane w 2017 r. w Annals of Rheumatic Diseases.
Rekomendacje EULAR 2019 zalecają, aby za pomocą leczenia osiągnąć niską aktywność choroby, określaną jako SLEDAI  3 u pacjentów zażywających hydroksychlorochinie lub SLEDAI  4 u chorych leczonych niską dawką GKS (odpowiednik prednizonu 7,5 mg/dobę) i stabilną dawką dobrze tolerowanego leku immunosupresyjnego.
Nie określono, jak często należy monitorować aktywność w skali SLEDAI w celu dostosowania dawki leków i w jakim czasie jest pożądane uzyskanie...


Pełna treść artykułu...
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe