facebook linkedin twitter
 
ISSN: 000-1323
Problemy Lekarskie/Medical Problems
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Kontakt Zasady publikacji prac
3/2006
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Krajowa lista oczekujących na przeszczepienie narządu

Danuta Stryjecka-Rowińska

Problemy Lekarskie 2006; 45, 3: 228–231
Data publikacji online: 2006/09/26
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Zgodnie z ustawą z 1 lipca 2005 r. O pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (www.abc.com.pl/serwis/du/2005/1411.htm) umieszczenie potencjalnego biorcy na liście jest warunkiem otrzymania przeszczepu (art. 17,4).
Listę prowadzi Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji Poltransplant (art. 17,7).
Osoby oczekujące na przeszczepienie narządów unaczynionych (nerki lub nerki i trzustki, serca, płuca, wątroby) są zgłaszane do Krajowej listy oczekujących (KLO). Zgłoszenia dokonuje lekarz kwalifikujący potencjalnego biorcę do przeszczepienia narządu. W zgłoszeniu powinny się znaleźć następujące dane:
• imię i nazwisko osoby oczekującej,
• data i miejsce urodzenia osoby oczekującej,
• adres miejsca zamieszkania lub adres do korespondencji osoby oczekującej,
• numer PESEL osoby oczekującej,
• rozpoznanie lekarskie,
• grupa krwi i Rh,
• rodzaj planowanego przeszczepienia,
• pilność zabiegu,
• imię i nazwisko oraz miejsce wykonywania zawodu lekarza dokonującego zgłoszenia.

Zadania zespołu prowadzącego KLO
1. Prowadzenie stale aktualizowanej listy osób oczekujących na przeszczepienie:
• nerki oraz nerki i trzustki,
• wątroby,
• serca,
• płuca,
• innych narządów.
2. Prowadzenie listy osób o najwyższym stopniu pilności wykonania przeszczepu.
3. Informowanie osób oczekujących na przeszczepienie lub ich przedstawicieli ustawowych o wpisie na listę osób oczekujących na przeszczepienie.
4. Koordynacja przeszczepiania narządów od żywych dawców niespokrewnionych.
5. Stała współpraca z ośrodkami kwalifikującymi chorych do przeszczepienia.
6. Nadzór alokacji przeszczepionego narządu.
7. Ocena bezpośrednich i odległych wyników przeszczepiania narządów.

Krajowa lista oczekujących współpracuje z 211 ośrodkami dializ, 18 regionalnymi ośrodkami transplantacji nerek, 5 ośrodkami transplantacji nerki i trzustki, 6 ośrodkami przeszczepienia wątroby, 4 ośrodkami przeszczepienia serca, 2 ośrodkami przeszczepiającymi serce i płuco, 1 ośrodkiem przeszczepienia płuca, 11 pracowniami HLA oraz 15 koordynatorami Poltransplantu. W drugiej połowie 2006 r. z 11 regionalnymi ośrodkami kwalifikującymi biorców nerki lub nerki i trzustki.

Zasady współpracy...


Pełna treść artykułu...
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe