facebook linkedin twitter
 
Podstawy Neurologii z opisami przypadków klinicznych
pod redakcją Urszuli Fiszer i Małgorzaty MichałowskiejFormat B5
Liczba stron 296
Oprawa twarda
Pobierz spis treści
wydawnictwo Termedia
ISBN: 978-83-62138-40-1
78.75 zł (w tym VAT 5%)
nakład wyczerpany
Interesuje mnie ta książka
 
 
„[…] W książce w części ogólnej przedstawiono zasady badania neurologicznego, opisano charakterystyczne objawy i zespoły chorobowe, omówiono dwie podstawowe metody badań diagnostycznych: badania neuroobrazujące i elektro- encefalografię. W rozdziale dotyczącym badań neuroobrazujących przedstawiono najczęściej stosowane w diagnostyce chorób układu nerwowego metody
z uwzględnieniem nowych technik, z których można korzystać w pracowniach dysponujących co najmniej 16-kanałowymi aparatami TK. W odniesieniu
do elektroencefalografii opisano wzory prawidłowej i nieprawidłowej czynności bioelektrycznej mózgu i przedstawiono patomechanizm powstających zaburzeń, zwrócono także uwagę na zmiany wzoru czynności podstawowej poprzedzającej pojawienie się nieprawidłowych grafoelementów.

W części szczegółowej zostały omówione najczęściej występujące zespoły chorobowe, w tym udary mózgu, bóle głowy, padaczka, zespoły otępienne, choroby układu pozapiramidowego, choroby demielinizacyjne, choroby zakaźne, neuroonkologia, choroby nerwowo-mięśniowe, urazy czaszkowo-mózgowe i bóle kręgosłupa. W odniesieniu do każdego zespołu zgodnie z przyjętym schematem przedstawiono dane epidemiologiczne, podstawy diagnozy i kwalifikacji
oraz zasady farmakoterapii. Bardzo interesującym i ważnym z punktu widzenia dydaktycznego elementem książki jest przedstawiana w każdym rozdziale analiza przypadków klinicznych łącznie z dyskusją dotyczącą zasad rozpoznawania i leczenia. […]

Książka jest bardzo dobrze opracowana dydaktycznie; została napisana
w sposób jasny i przejrzysty. Stanowi praktyczne kompendium współczesnej wiedzy na temat diagnostyki i leczenia najczęściej występujących chorób
i zespołów chorobowych w neurologii. […]”
Poleć książkę:
Udostępnij:
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.