Atlas kliniczno-patologiczny nieswoistych chorób zapalnych jelit.

Kup tę książkę w formie eBooka (PDF)
pod redakcją Jarosława Wejmana i Witolda BartnikaFormat: 205 × 290 mm
Liczba stron 180
Oprawa twarda
Pobierz spis treści
wydawnictwo Termedia
ISBN: 978-83-62138-62-3
Rok wydania: 2011
89.25 zł (w tym VAT 5%)
nakład wyczerpany
Interesuje mnie ta książka
 
 
Recenzja książki pt. „Atlas kliniczno-patologiczny nieswoistych chorób zapalnych jelit” pod red. Jarosława Wejmana i Witolda Bartnika wydanej przez Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań 2011

Książka zatytułowana „Atlas kliniczno-patologiczny chorób zapalnych jelit” rzeczywiście jest atlasem,
i to znakomitym, ponieważ zawiera wspaniałe zdjęcia endoskopowe, anatomopatologiczne, radiologiczne, ultrasonograficzne i schematy zabiegów chirurgicznych.
Jest jednak także świetnie napisanym, zwięzłym podręcznikiem, w którym czytelnik znajdzie aktualną wiedzę na temat nieswoistych zapaleń jelit. Została napisana przez zespół autorów z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie – z Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii, Zakładu Patologii oraz Kliniki Chirurgii Ogólnej
i Przewodu Pokarmowego, którzy od lat zajmują się tymi chorobami, mają ogromną wiedzę i doświadczenie w diagnostyce oraz leczeniu nieswoistych zapaleń jelit.
Tą wiedzą i doświadczeniem dzielą się w książce z czytelnikami, co bardzo podnosi jej wartość.
Dzieło podzielone jest na szereg rozdziałów, w których przedstawiono aktualną wiedzę na temat nieswoistych chorób zapalnych jelit: epidemiologię, etiopatogenezę,
obraz kliniczny i endoskopowy, dokumentację zmian mikroskopowych wycinków biopsyjnych oraz obrazów makroskopowych, a także leczenie zachowawcze i chirurgiczne.
Bardzo cenne jest omówienie zasad dobrej współpracy pomiędzy gastroenterologiem i patologiem podczas diagnozowania zmian w przebiegu nieswoistych chorób zapalnych jelit.
Podano, jakie informacje kliniczne są niezbędne dla patologa, aby właściwie interpretować nadesłane wycinki, oraz czego powinien od patologa oczekiwać gastroenterolog.
W tej dziedzinie jest szczególnie dużo do zrobienia. Bardzo przydatne i godne rozpowszechnienia są wzory formularzy, które powinny być załącznikami do kierowanego do badania materiału z biopsji w czasie kolonoskopii i materiału resekowanego z powodu nieswoistych chorób zapalnych jelit.
Zamieszczone na końcu książki przykłady postępowania w przypadkach nieswoistych chorób zapalnych jelit, począwszy od zebrania wywiadu i ustalenia rozpoznania klinicznego, poprzez leczenie zachowawcze
i chirurgiczne, do badań patomorfologicznych i ostatecznej diagnozy, świetnie obrazują właściwy przebieg procesu diagnostyczno-leczniczego w tych chorobach.
Książkę tę gorąco polecam gastroenterologom, chirurgom przewodu pokarmowego, pediatrom
i anatomopatologom oraz wszystkim lekarzom mającym kontakt w swojej praktyce z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit.

Andrzej Nowak
Poleć książkę:
Udostępnij:
więcej
 
 
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe