Termedia.pl
 
 
ISSN: 1505-8409
Przewodnik Lekarza/Guide for GPs
Current issue Archive About the journal Supplements Contact Instructions for authors
1/2002
vol. 5
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Kwalifikacja chorych do koronarografii

Grzegorz Opolski
,
Joanna Wilczyńska

Przew Lek, 2002, 5, 1/2, 50-53
Online publish date: 2003/07/28
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 


Koronarografia jest obecnie najlepszym z dostępnych na dość szeroką skalę, sposobem obrazowania tętnic wieńcowych. W ubiegłym roku w Polsce wykonano blisko 45 tys. koronarografii. Wciąż jest to zbyt mało w stosunku do potrzeb, jednak obserwowany z roku na rok wzrost liczby wykonywanych badań nastraja optymistycznie. Ze względu jednak na niedostateczną dostępność tego badania należy wyselekcjonować grupę chorych, którzy mogą odnieść największe korzyści i tym chorym proponować koronarografię w pierwszej kolejności.Na czym polega
koronarografia?


Koronarografia jest inwazyjną metodą obrazowania tętnic wieńcowych. Pozwala na ustalenie anatomii naczyń oraz ocenę rozległości i umiejscowienia zmian w tętnicach wieńcowych. Najczęściej są to zmiany miażdżycowe, aczkolwiek można znaleźć szereg innych patologii, o których mowa będzie w dalszej części artykułu. Na podstawie koronarografii dokonuje się wyboru sposobu dalszego leczenia: angioplastyki wieńcowej (PTCA – Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty), wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych (CABG – Coronary Artery Bypass Grafting) lub leczenia zachowawczego.

Badanie wykonuje się w znieczuleniu miejscowym, najczęściej przez nakłucie tętnicy udowej, rzadziej, promieniowej lub ramiennej. Następnie wprowadza się, przez plastikową koszulkę tętniczą, cewniki – kolejno do ujścia prawej i lewej tętnicy wieńcowej. Każdą tętnicę obrazuje się co najmniej w 2 prostopadłych projekcjach, aby uniknąć przeoczenia ewentualnych zmian. Rutynowo wykonuje się także wentrykulografię lewej komory oraz dokonuje się pomiaru ciśnienia tętniczego w lewej komorze i aorcie. Obraz uzyskuje się dzięki zastosowaniu jodowych środków cieniujących. Obecnie do wyboru są 2 rodzaje kontrastu: jonowy i niejonowy. Zaletą tego ostatniego jest znacznie rzadsze wywoływanie objawów niepożądanych, takich jak wymioty czy odczyny alergiczne. Niestety, jego cena nie pozwala na rutynowe stosowanie.

Jak wspomniano, dzięki koronarografii można oszacować zmiany w tętnicach wieńcowych. Nie jest to jednak tylko metoda diagnostyczna, ale raczej kwalifikująca do dalszego postępowania. Pacjent musi być świadomy, że wyrażając zgodę na koronarografię, godzi się także na dalsze leczenie, a...


View full text...
Quick links
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe